Forskning om IT og journalistikk

Joakim Karlsen disputerte 7. september 2018 ved Universitetet i Oslo med sin doktorgrad «Reinventing Journalism: Supporting processes of invention and change in media worlds».

Joakim Karlsen underviser ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for informasjonsteknologi. Foto: Bård Halvorsen, HiØ

De siste årene har han forsket på hvordan ny informasjonsteknologi kan fornye journalistikken blant dem som jobber med dokumentarfilm og nyhetsjournalistikk.

7. september forsvarte han sin doktorgrad på Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo.

I den anledning ble det laget følgende pressemelding:

Pressemeldingen om Joakim Karlsens doktorgrad

Økt bruk av internett og mobiltelefoner utfordrer journalister til å fortelle på nye måter med nye verktøy. Resultatet er nye journalistiske fortellinger, nye arbeidsmetoder og rekruttering av journalister med bakgrunn i design og programmering. Denne avhandlingen utforsker denne utviklingen i Norge og utforsker hvordan nyskaping av journalistikken med bruk av datamaskinen som medium kan forstås og støttes. 

Utvikling av nyskapende journalistikk med datamaskinen som medium krever ny kunnskap, nye ferdigheter, mye tid og et interessert publikum. Norske journalister i og utenfor redaksjonene har på tross av mangel på ressurser eksperimentert mye de siste årene for å utvikle god journalistikk som utnytter potensialet til datamaskinen som medium. 

Det er mange eksempler på vellykkede nyskapinger som har blitt godt mottatt av publikum, særlig fra de store norske nyhetsredaksjonene, men også på initiativ og prosjekter som har strandet før de er ferdigstilt. Gjennom intervjuer, feltarbeid og designprosjekter sammenligner avhandlingen to journalistiske verdener, nyhetsjournalistikk og dokumentarfilm, og utforsker hva nyskaping av journalistikk med datamaskinen som medium forutsetter og hvordan denne nyskapingen kan igangsettes og tilrettelegges på best mulig måte. 

Avhandlingen finner at forutsetningene for at ressurser settes av til nyskaping av journalistikken, er at denne styrker allerede anerkjente journalistiske genre, at et stort nok publikum kan nås på en forutsigbar måte og at nyskapingen ses som nødvendig for å opprettholde inntekter i fremtiden. Når det gjelder tiltak for å legge til rette for nyskaping, viser avhandlingen at selv om det er relativt enkelt å igangsette prosesser gjennom nye samarbeid og utforsking av teknologiske muligheter, så kreves det langsiktig praksisnært arbeid for at dette skal lede til varige endringer.

Publisert 14. sep. 2018 14:46 - Sist endret 14. sep. 2018 14:46