Samferdselsministeren til HiØ for inspirasjon

Mandag 9. april gjestet samferdselsministeren Østfold for å se nærmere på smart teknologi og framtidens transportløsninger. Ved HiØ og IT-avdelingen fikk han høre om aktuelle forskningsprosjekter.
StatsradMoterStudent.jpg

Ministeren her i dialog med masterstudent Erik Nilsen Lie som fortalte om sitt prosjekt «Effektivisering av vogntogskontroll». Alle foto i saken: Bård Halvorsen/HiØ. 

– Det er dere som skal forme fremtiden, derfor kommer jeg til dere for å bli inspirert sa Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i sitt innlegg da han gjestet HiØ 9. april.

Samferdselsministeren møter denne våren studenter og forskningsmiljøer flere steder i landet for å lytte til unge stemmer som arbeider med teknologi, transport og det grønne skiftet. Statsråden skal besøke i alt ni byområder for å møte innovasjonsbedrifter, studenter, universitet og høyskoler.

Ministeren holdt et innlegg om fremtidens mobilitet, om muligheter for norsk industri og viktigheten av innovasjon og kreativitet, forskning og utvikling.

SamferdselsministerOlsen1.jpg

Samferdselsministeren fortalte at han bruker mye tid på å reise rundt å lære og fange opp kunnskap. Her holder han innlegg for studenter og ansatte, samt ledelsen ved HiØ.

Samferdselsminister er opptatt av den raske teknologiutviklingen som nå skjer innen transportsektoren, og mener at den kan bidra til å endre reisevanene våre på en positiv måte – i retning av tryggere og mer miljøvennlige transporthverdager.

– Vi må være forberedt på mulighetene som kan komme, og bidra til at de skaper nye arbeidsplasser og norsk verdiskaping, sier samferdselsministeren.

– Fremtiden vil være i kontinuerlig endring. Vi må være forberedte og legge til rette for å utvikle teknologi. Og vi må ha lover og regler som åpner for sikker utprøving, sa Solvik-Olsen før han fikk presentert noen aktuelle forskningsprosjekter fra høgskolens IT-avdeling.

Studentprosjekt vil gjøre Norge til et av verdens fremste nasjoner for kontroll av kjøretøy

Samferdselsministeren møtte studenter og ansatte ved høgskolens IT-avdeling og fikk presentert flere aktuelle forskningsprosjekter.

Masterstudent Erik Nilsen Lie var en av de som fikk presentert sitt prosjekt «Effektivisering av vogntogskontroll».

– Målet med prosjektet er å gjøre veier i Norge tryggere ved å redusere antall trafikkfarlig kjøretøy som kommer til Norge, gjøre vogntogkontrollen mer effektiv ved bedre utnyttelse av organisasjon, og redusere kostnad for vedlikehold av norske veier, fortalte Nilsen Lie.

Tett samarbeid med arbeidslivet

Dekan ved IT-avdelingen, Harald Holone tok i mot ministeren sammen med rektor Hans Blom og høgskoledirektør Carl- Morten Gjeldnes.

I sin velkomsttale fortalte dekanen at de fleste av masteroppgavene ved avdelingen er i samarbeid med eksterne oppdragsgivere i arbeidslivet.

– Vi har et tett samarbeid med arbeidslivet, blant annet regional industri, Halden kommune, Smart Innovation Norway (NCE Smart) og Vegvesenet på Svinesund for å nevne noe. Vi har  også et samarbeid med Eker Design om mulige autonom byferger i Fredrikstad.

 Holone fortale at avdelingen har fire kjernefaglige Forsker-grupper.

– På Master in applied computer science er Forsker-gruppene er tydelig representert med sin forskning. Studentene våre får tilbud om bedriftspraksis på bachelornivå og trainee-ordning på masternivå. I alt har avdelingen omlag 30 studenter, norske og internasjonale, heltid og deltid og all undervisning på engelsk.

ITdekanIThistorie.jpg

Dekan ved IT-avdelingen, Harald Holone, ønsket velkommen og startet med litt om avdelingens historie før tilhørerne fikk presentert aktuelle forsknings-prosjekter.

Dette var programmet 9. april:

11:30 Rektor Hans Blom ønsker velkommen

11:35 Innledning v/Dekan Harald Holone

11:40 Fremtidens smarte mobilitet v/Statsråd Ketil Solvik-Olsen

12:20 Automatisk måling av mønsterdybde i dekk v/Høgskolelektor Robert Roppestad

12:35 Autonome kjøretøy nå og i fremtiden v/Førsteamanuensis Roland Olsson

12:50 Effektivisering av vogntogskontroll v/Masterstudent Erik Nilsen Lie

13:05 Analyse og optimalisering av avfallshåndtering i Halden kommune v/Masterstudent Roberth Johansen

13:20 Sentiment Analysis v/Masterstudent Mohamad Haissam Jalloul

13:30 Slutt

Fakta om IT-avdelingen ved HiØ

  • Ca 25 fagansatte (øker staben i 2018)
  • Ca 650 studenter
  • 4 bachelorprogrammer
  • 1 årsstudie
  • 1 masterprogram
  • 4 kjernefaglige FoU-grupper samt tverrfaglig samarbeid med andre
  • Leverer godt på forskningssiden (1.6 publiseringspoeng pr ansatt i 2016)
  • Ca 60 publikasjoner med studenter de siste årene
  • Stadig økende søkertall både på bachelor- og masternivå
  • Tett samarbeid med arbeidslivet
Publisert 9. apr. 2018 00:00 - Sist endret 10. apr. 2018 08:24