– En perfekt jobbsøknad!

– Det var sånn jeg selv begynte, forteller Sizarta Sarshar, forskningsleder ved Avdeling for risiko, sikkerhet og sikring ved Institutt for energiteknikk (IFE). Som student ved HiØ skrev han masteroppgaven sin for IFE i 2007 og endte opp med fast jobb.

Forskningsleder Sizarta Sarshar hos IFE, mener det er svært positivt å kunne benytte masterstudenter ved IT-avdelingen ved HiØ til å løse ulike problemstillinger. Sarshar jobber også i en 20 prosent stilling ved høgskolen med fokus på anvendt forskning innen teknologi. Foto: Nina Fredheim/HiØ. 

Fredag 5. april presenterte eksterne oppdragsgivere og IT-avdelingens egne forskergrupper mulige masteroppgaver for IT-studentene.  

– Dette har vært en halvdags "happening", med stands fra oppdragsgivere og flere parallelle sesjoner med presentasjoner og dialog med studentene, forteller forskningsleder ved IT-avdelingen hos HiØ, Jan Høiberg. 

Tre av høgskolens masterstudenter Moayid Ali, Faizan Tariq og Ibraheem Azeem tok en prat med forskningslederen fra IFE (t.h). Kanskje ender de opp med å skrive oppgaven sin der? Foto: Nina Fredheim/HiØ. 

IFE var den virksomheten med flest forslag til oppgaver for studentene. Sizarta Sarshar kunne presentere i alt 11 områder med ca. 20 ulike oppgavemuligheter.  

– Vi jobber mye med digitalisering og fagene på IT-masteren har svært relevante fokusområder. Vi vet at motivasjonen til studentene er viktig, og er derfor opptatt av å tilpasse masteroppgavene våre etter studentenes interesser. 

Kan ende i jobb 

– Det er veldig nyttig med slike studentprosjekter. Vi får sammen utforsket nye områder og kan teste ting som er overførbare til flere områder, forteller Sarshar.  

– Disse studentene er potensielle arbeidstakere for oss. Avhengig av hvordan oppgaven løses, kan den føre til sommerjobb og fast jobb. Den kan være den perfekte jobbsøknaden, sier Sarshar, som selv fikk jobb på denne måten, sier han.  

Harald Holone, dekan ved Avdeling for informasjonsteknologi. Arkivfoto: Nina Fredheim/HiØ.  

Dekan ved Avdeling for informasjonsteknologi Harald Holone fortelle at interessen fra næringslivet og offentlig sektor for å være oppdragsgiver for masteroppgaver i anvendt informatikk ved HiØ, i år har vært større enn noen gang.   

– Vi inviterte i februar en lang rekke relevante bedrifter og organisasjoner til å melde inn forslag til oppgavetema. I alt 20 bedrifter har vist sin interesse og kommet med forslag til masteroppgaver for våre 30 master-studenter. Vi har fått inn mer enn 30 forslag til masteroppgaver fra eksterne virksomheter, forteller Holone. 

– HiØ er opptatt av å bidra til regional utvikling og ha studier som er relevante for samfunns- og næringsliv, sier dekanen.  

– Våre masterstudenter inngår i tett samarbeid med våre forskere, og får anledning til å publisere artikler og reise på internasjonale konferanser. Studentene får mulighet til å knytte kontakter til både næringsliv og akademia, som åpner opp for spennende arbeidsmuligheter og videre studier på doktorgradsnivå, forteller Holone.  

Arrangementet fredag 5. april var første møte mellom masterstudentene og mulige interne og eksterne oppdragsgivere for masteroppgaver.  

Når studenten har gjort et valg, er neste steg å finne en intern veileder ved HiØ, som bidrar med å kvalitetssikre prosjektet og spisse problemstillingene slik at det holder faglig mål på masternivå.  

Hele prosessen skal være i mål til 15. juni, da skal en godkjent prosjektskisse leveres fra studenten. Selve arbeidet med oppgaven begynner etter sommerferien. 

Aktuelle lenker 

 

 

Publisert 9. apr. 2019 11:11 - Sist endret 9. apr. 2019 13:16