Kan ny teknologi være skadelig?

Myndighetene tar dessverre i bruk nye teknologiske løsninger – uten å ha forståelse og fokus på den risikoen disse løsningene representerer.

Fotoillustrasjon: Colourbox.com

Kronikk skrevet av Rune Winther, Ph.D. og førsteamanuensis 2 ved Høgskolen i Østfold, og leder for utvikling av digitale produkter, Bygg og Eiendom, Multiconsult, samt
Geir Sverre Braut, professor ved Universitetet i Stavanger.

NYE TEKNOLOGISKE løsninger innenfor helse- og omsorgstjenestene åpner for fantastiske muligheter for å yte bedre, mer effektive og mer persontilpassede tjenester. For kommunene og spesialisthelsetjenesten er denne utviklingen viktig for å opprettholde et godt tilbud. For den enkelte gir det mulighet for å bli boende i egen bolig lenger enn før.

Dessverre ser vi at en blanding av naivitet, begrenset kompetanse og manglende føringer fra myndighetene, helt unødvendig utsetter brukere/pasienter for fare. Dette skjer fordi man tar i bruk nye teknologiske løsninger uten forståelse og fokus på den risikoen disse løsningene representerer.

Det er nødvendig at både myndigheter, de som driver helse- og omsorgsaktiviteter samt utøvere i leverandørbransjen, tar inn over seg at helhetlig risikostyring må være en integrert del av både tilsyn, innkjøp, drift og produktutvikling.

RISIKOSPEKTER.

De siste årene er det utarbeidet flere viktige dokumenter omkring IKT-sikkerhet i helse og omsorgssektoren, blant annet NOU 2015: 13 og Meld. St. 38 (2016-2017). Selv om disse i utgangspunktet har et bredt og helhetlig perspektiv på IKT-sikkerhet, har praksisen av IKT-sikkerhet som oftest et mer begrenset fokusområde. For å styre IKT-sikkerhet, må man ha kontroll over mange typer risikoeksponering, blant andre:

  • Informasjonssikkerhet: Informasjon skal ikke være tilgjengelig for uvedkommende, til å stole på og tilgjengelig når den er ønsket.
  • Pålitelighet: At systemet virker som det skal.
  • Sikkerhet for liv og helse: At systemet ikke utsetter mennesker for unødig risiko.

Alle disse risikoaspektene kan bli påvirket av både tilsiktede handlinger, systemfeil og tilfeldige hendelser.

Kronikken kan du lese i sin helhet på Dagensmedisin.no


Rune Winther
PhD og førsteamanuensis 2 ved Avdeling for informasjonsteknologi
Høgskolen i Østfold

Emneord: Ny teknologi
Publisert 5. mars 2019 14:38 - Sist endret 27. mars 2019 11:19