Møteplan vår 2018

Allmøter/Personalmøter, rom D1-053:

Dato Klokkeslett
Torsdag 15. februar kl 14.15
Torsdag 22. mars kl. 14.15
Torsdag 3. mai kl. 14.15
Torsdag 21. juni kl. 14.15

Avdelingsstyremøter, rom D1-038:

Dato Klokkeslett
Torsdag 25. januar kl. 14.15
Torsdag 8. mars kl. 14.15
Torsdag 19. april kl. 14.15
Torsdag 14. juni kl. 14.15

IDF-møter: Haralds kontor:

Dato Klokkeslett
Onsdag 24. januar kl. 12.00 - 13.00
Tirsdag 6. mars kl. 12.30 - 13.30
Tirsdag 17. april kl. 12.00 - 13.00
Tirsdag 12. juni kl. 12.00 - 13.00

Utdanningskvalitetsutvalget, lokalt, rom D1-038:

Dato Klokkeslett
Torsdag 18. januar kl. 14.15 - 16.00
Torsdag 15. mars kl. 14.15 - 16.00
Torsdag 7. juni kl. 14.15 - 16.00

FoU-utvalget, lokalt, rom D1-038:

Dato Klokkeslett
Mandag kl. 12.15 - 14.00
Mandag kl. 12.15 - 14.00
Mandag kl. 12.15 - 14.00
Publisert 14. mai 2018 11:29 - Sist endret 14. mai 2018 13:15