Lokalt FoU-utvalg

Mandat

Medlemmer:

Jan Høiberg - leder

Harald Holone - dekan

Ricardo Colomo-Palacios

Øystein Haugen

Joakim Karlsen

Roland Olsson

Marius Geitle - PhD-representant

Ann-Charlott Beatrice Karlsen  - Studentrepresentant

Monica Kristiansen - studieleder (møter ved behov)

Anne Malme - sekretær

Publisert 14. mai 2018 10:14 - Sist endret 11. juni 2020 16:37