Programutvalg

Mandat

Medlemmer:

Monica Kristiansen - leder

Edgar Bostrøm

Jan Høiberg

Joakim Karlsen

Robert Roppestad

Anne Marit Hansen - studentrepresentant

Anne Malme - referent

Publisert 14. mai 2018 10:21 - Sist endret 4. juni 2020 14:38