Programutvalg

Mandat

Medlemmer:

Monica Kristiansen - leder

Edgar Bostrøm

Jan Høiberg

Joakim Karlsen

Robert Roppestad

Ingvild Kathrine Nygaard-Hansen - studentrepresentant

Anne Marit Hansen - studentrepresentant

Anne Malme - referent

Publisert 14. mai 2018 10:21 - Sist endret 13. des. 2019 12:37