Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en obligatorisk oppgave for alle våre BA-studenter, og det finnes flere forskjellige faglige innretninger på oppgavene.

Om bacheloroppgaven

Bacheloroppgavene gjøres i studentenes 6. semester (våren i 3. klasse).  Oppgavene blir typisk gjort i grupper på 3-5 studenter, og arbeidet strekker seg fra januar til mai.  Oppgaven utgjør 20 studiepoeng, og tilsvarer ca 500 timer pr. student.

Faglig innretning

Våre bachelorprogrammer dekker et bredt spekter av informatikkfeltet, fra programmering, robotikk og maskinlæring til formgiving og utvikling av mobilapplikasjoner, produksjon av digitalt medieinnhold og utredningsoppgaver for å nevne noe.  Det er derfor gode muligheter for at ditt prosjekt er relevant for våre studenter.

Studentgruppene kan bestå av studenter fra flere studieprogrammer ved vår avdeling, noe som åpner opp for brede og tverrfaglige oppgaver.

Dersom du ønsker å vite mer om våre fire bachelorprogrammer og hvilken faglige bakgrunn våre studenter har kan du lese mer om hvert studieprogram:

Innmelding av prosjektforslag

Innhenting av mulige oppgaver skjer på høsten med frist i oktober.  Vi sender ut en invitasjonsepost til vårt nettverk, men du kan også sende inn prosjektforslag uten å ha mottatt en slik invitasjon.  Som oppdragsgiver beskriver du oppgaven kort og konkret, gjennom å fylle ut et prosjektskjema.

Last ned prosjektskjemaet her.

Vi bistår gjerne med utforming av en oppgave slik at den blir tydelig beskrevet og interessant for våre studenter, og for å hjelpe med faglig nivå og omfang.

Kontakt

Publisert 27. aug. 2020 23:25 - Sist endret 28. aug. 2020 00:37