Studentoppgaver

Har du en mulig oppgave som kan passe til våre bachelor- eller masterstudenter?  Da finner du den informasjonen du trenger her.

Tett kontakt med næringsliv og eksterne oppdragsgivere er med å løfte kvaliteten i våre studieprogram.  For studentene betyr dette tettere kontakt med det arbeidslivet de snart skal ut i, og for oppdragsgivere gir det en mulighet til å få testet ut idéer og drive langsiktig rekruttering av gode kandidater.  Avdelingens studenter møter arbeidslivet både gjennom gjesteforelesninger og bedriftsbesøk, og ikke minst gjennom eksterne oppgaver som skal løses som en del av studieløpet.  Her finner du en oversikt over de viktigste mulighetene for deg som oppdragsgiver.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgavene gjøres i studentenes 6. semester (våren i 3. klasse).  Oppgavene blir typisk gjort i grupper på 3-5 studenter, og arbeidet strekker seg fra januar til mai.  Oppgaven utgjør 20 studiepoeng, ca 500t pr. student.  Studentgruppene kan bestå av studenter fra flere studieretninger ved vår avdeling, noe som åpner opp for brede og tverrfaglige oppgaver. Innhenting av mulige oppgaver skjer hver høst.

Les mer om bacheloroppgaven og hvordan du kontakter oss for å foreslå prosjekter.

Masteroppgave

Mer informasjon kommer straks.

Bedriftsoppgave

Mer informasjon kommer straks

Deltidsjobb

Dersom du ønsker å komme i kontakt med studenter f.eks. for deltidsjobbmuligheter, ta kontakt med enigma@hiof.no, vår linjeforening.  Enigma vil bistå i å komme i kontakt med aktuelle studenter, f.eks. ved å invitere til bedriftspresentasjoner.

Publisert 27. aug. 2020 23:31 - Sist endret 28. aug. 2020 00:43