Jan Høiberg

Avdeling for informasjonsteknologi
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608282
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Numerisk analyse, algoritmer, high-performance computing. simulering, operativsystemer, kulturformidling på nett.

Undervisning

Bakgrunn

Utdanning

 • Hovedfag, Institutt for informatikk,Universitetet i Oslo, 1985

Yrkeserfaring:

 • Prosjektingeniør, Veritec AS, 1985-1987
 • Forsker, Norsk Regnesentral, 1987-1989
 • Amanuensis i informatikk, Østfold Distriktshøgskole, 1989-1991
 • Forsker, Høgskolen i Stavanger/Rogalandsforskning/University of Texas, 1991-1994
 • Høgskolelektor/førstelektor i informatikk, Høgskolen i Østfold, 1994-

Ledererfaring:

 • Studieleder ved Avdeling for IT, Høgskolen i Østfold, 1996-1999
 • Dekan ved Avdeling for IT, Høgskolen i Østfold, 1999-2013
 • FoU-leder ved Avdeling for IT, Høgskolen i Østfold, 2015-

Verv

Styreverv:

 • Styremedlem Inkubator Halden AS, 2005-2012
 • Styremedlem Halden IT-forum, 2002-2012
 • Styremedlem Norwegian Unix User Group 2010-2013

Råd og utvalg:

 • Nasjonalt fagråd for informatikk/IKT (leder 2007-2011, styremedlem 2014-)
 • Norsk råd for teknologiutdanning (tidl. HiØ-representant)
 • Læringsmiljøutvalget ved HiØ (tidl. medlem)
 • Internasjonaliseringsutvalget ved HiØ  (tidl. medlem)
 • Likestillings- og diskrimineringsutvalget ved HiØ (leder av utvalget 2008-2012)
 • FoU-utvalget ved HiØ (medlem siden 2000, nestleder av utvalget 2007-2013 )
 • Avdelingsstyreleder, Avdeling for IT, Høgskolen i Østfold, 2017-

 

Prosjekter

Publikasjoner

 • Høiberg, Jan (2004). Opptakskrav til besvær. ?.  (1), s 3- 5 Vis sammendrag
 • Høiberg, Jan (2003). Fra avdelingslederen. ?.  (1), s 3
 • Høiberg, Jan (2002). Bachelor- og masterstudier i informatikk ved HiØ. ?.  (1), s 6- 12
 • Høiberg, Jan (2002). Fra avdelingslederen. ?.  (2), s 3
 • Høiberg, Jan (2002). Fra avdelingslederen. ?.  (1), s 5
 • Høiberg, Jan (2002). I nerdenes paradis. ?.  (1), s 40- 41
 • Høiberg, Jan (1999). Etterutdanningskurs i datafag ved Høgskolen i Østfold. ?.  (1), s 31 Vis sammendrag
 • Høiberg, Jan (1999). Fra avdelingslederen. ?.  (2), s 2
 • Høiberg, Jan (1999). Hovedfag i informatikk ved HiØ!. ?.  (2), s 21- 23 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Høiberg, Jan (2019). Høgskolen i Østfold: IT-studier, IT-forskning og AI.
 • Høiberg, Jan (2013). Algoritmer og datastrukturer. [html ]. Vis sammendrag
 • Høiberg, Jan (2007). Sats på norsk IKT-utdanning. ?.  (1), s 327
 • Høiberg, Jan (2007). Sats på norsk IKT-utdanning!. ?.  (19.okt), s 27
 • Høiberg, Jan (2007, 03. februar). The Band : a musical history. [Radio].
 • Andersen, Pernille; Andersen, Poul Houman; Eriksen, Bo; Høiberg, Jan & Josephsen, Lars (2006). Master in Management of Technology : uddannelsernes forankring, markedsføring og kvalitet : evalueringsrapport. Vis sammendrag
 • Høiberg, Jan (2006). The future's so bright I gotta wear shades?. ?.  (1), s 3
 • Høiberg, Jan (2005). Bachelorstudiet i Digital medieproduksjon - Et samarbeid mellom næring og Akademia, på tvers av fag- og kommunegrenser. ?.  (1), s 3- 4 Vis sammendrag
 • Høiberg, Jan (2005). Fra lommeregnere til gigabits: Høyere datafaglig utdanning i Østfold 1977-2005. Vis sammendrag
 • Høiberg, Jan (2005). HØit i studentutgave!. ?.  (1), s 3
 • Misund, Gunnar & Høiberg, Jan (2003). Sustainable information technology for global sustainability. Vis sammendrag
 • Holden, Lars; Høiberg, Jan & Lia, Oddvar (1990). An estimator for the effective permeability.
 • Høiberg, Jan; Omre, Henning & Tjelmeland, Håkon (1990). A stochastic model for shale distribution in petroleum reservoirs.
 • Høiberg, Jan; Omre, Henning & Tjelmeland, Håkon (1990). Large scale barriers in extensively drilled reservoirs.
 • Aasen, Jan Ole; Silseth, John K.; Halvorsen, Kjetil B.; Holden, Lars; Høiberg, Jan & Omre, Henning (1989). A stochastic reservoir model and its use in evaluations of uncertainties.
 • Halvorsen, Kjetil B.; Høiberg, Jan & Omre, Henning (1989). Programsystem for stokastisk simulering av reservoar-karakteristika. Modellbeskrivelse og brukerdokumentasjon, Ver. 2.0.
 • Holden, Lars; Høiberg, Jan & Lia, Oddvar (1989). Homogenization of absolute permeability. NR-notat. SAND/15/89.
 • Halvorsen, Kjetil B.; Høiberg, Jan & Omre, Henning (1988). Reservoarbeskrivelses-simulering - Teknisk dokumentasjon. Ukjent.  (34. 2783.00/01/88)
 • Holden, Lars & Høiberg, Jan (1988). Estimates of effective permeability.
 • Høiberg, Jan; Omre, Henning & Tjelmeland, Håkon (1988). Modeling of the Statfjord formation, Statfjord field; Stochastic reservoir description, phase I.
 • Omre, Henning; Halvorsen, Kjetil B.; Holden, Lars & Høiberg, Jan (1988). Reservoir heterogeneity, geological description and effects on fluid flow - models for heterogeneity.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:14 - Sist endret 16. okt. 2018 14:56