Tina Helene Bunæs

Avdeling for informasjonsteknologi
English version of this page Stilling
Stipendiat
Kontakt
+4769608308
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Tinas faglige interesser inkluderer spill- og virtualiseringsteknologi. Her ser hun på hvordan denne type teknologi kan fungere som treningsapplikasjoner for ansatte som gjennomfører tids- og sikkerhetskritisk arbeid på sykehuset. Videre er hun også interessert i spillbasert læring, der virtualiseringsteknologi blir brukt i formidling av kulturhistorie. 

Nøkkelord: Virtuelle miljøer, spillbasert læring, digital trening, spill- og simuleringsteknologi. 

PhD prosjekt: Virtuelle simuleringer som støtte for tidskritisk og sikkerhetskritisk samarbeid i spesialisthelsetjenesten

Prosjektet fokuserer på de forskjellige utfordringene knyttet til tids- og sikkerhetskritisk arbeid, der helsepersonell må tilpasse standardiserte rutiner i utførelsen av behandling basert på situasjonsbestemte og uventede hendelser. Stipendiaten vil utforske 1) hvordan virtuelle oppgavetrenere som simulerer ulike rutiner kan forbedre behandling og øke pasientsikkerhet, og 2) hvordan disse simuleringene kan støtte sømløst samarbeid mellom samtidige brukere i håp om at dette kan gi læringsmuligheter ved å gi økt bevisstheten om koordinasjonen mellom samarbeidende helsepersonell.

Gjennom prosjektet vil stipendiaten samarbeide med ulike fagmiljøer; forskergruppe for interaksjonsdesign ved avdeling for informasjonsteknologi (FIxD), Høgskolen i Østfold; designgruppa ved Institutt for Informatikk (IFI), Universitetet i Oslo; avdeling for visualiseringsteknologi ved Institutt for Energiteknikk (IFE); Sykehuset Østfold i Helse Sør-Øst (SØ); og senter for simulering og innovasjon ved avdeling for helse og velferd (SSI).

Prosjektets varighet: januar 2020 – desember 2022

Bakgrunn

Tina skrev i 2017/2018 masteroppgaven sin i Anvendt Informatikk for Avdeling for Informasjonsteknologi. Mellom 2018 og 2019 jobbet hun som høgskolelektor og forsker ved avdelingen, og er fra januar 2020 ansatt som stipendiat ved Høgskolen.


Undervisning

 

ITF10511 - Webutvikling 

ITM30716 - Kommunikasjonsdesign

ITM21016 - Spillutvikling

ITF13019 - Teknologi og samfunn

ITF13012-1 18H - Grunnleggende IT


 

Emneord: Spillteknologi, Interaction Design, Communication Design

Publikasjoner

  • Bunæs, Tina Helene (2017). Virtual envrionments: complementary, educational tools in the museum industry. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.  ISSN 1892-0748.  25(1) Vis sammendrag
  • Bunæs, Tina Helene & Karlsen, Joakim (2019). Using Single Player Virtual Simulations for Training on Collaborative Medical Practice.
Publisert 30. juli 2018 14:13 - Sist endret 27. feb. 2020 14:10