2018 Høst - 2019 Vår

Her finner du tidligere utgitte eksamensoppgaver ved avdelingen for det aktuelle året.

Sist endret 12. juni 2019 11:51 av Margrethe Karijord Johnsen
Sist endret 12. juni 2019 11:52 av Margrethe Karijord Johnsen
Sist endret 28. okt. 2019 09:56 av Raul Boris Farina Briceno
Sist endret 20. juni 2019 13:19 av Margrethe Karijord Johnsen
Sist endret 20. des. 2018 20:15 av Lena Knudsen
Sist endret 20. des. 2018 20:15 av Lena Knudsen
Sist endret 22. mai 2019 15:04 av Raul Boris Farina Briceno
Sist endret 2. jan. 2019 14:53 av Raul Boris Farina Briceno
Sist endret 2. jan. 2019 14:54 av Raul Boris Farina Briceno
Sist endret 21. juni 2019 14:48 av Margrethe Karijord Johnsen
Sist endret 21. juni 2019 14:48 av Margrethe Karijord Johnsen
Sist endret 26. juli 2019 09:34 av Margrethe Karijord Johnsen
Sist endret 19. juni 2019 15:16 av Margrethe Karijord Johnsen
Sist endret 14. juni 2019 13:07 av Margrethe Karijord Johnsen
Sist endret 14. juni 2019 13:20 av Margrethe Karijord Johnsen
Sist endret 20. aug. 2019 11:56 av Margrethe Karijord Johnsen
Sist endret 27. des. 2018 12:49 av Lena Knudsen
Sist endret 27. des. 2018 12:49 av Lena Knudsen
Sist endret 26. juli 2019 09:36 av Margrethe Karijord Johnsen
Sist endret 20. aug. 2019 12:00 av Margrethe Karijord Johnsen