2018

Publisert 14. nov. 2018 12:51

Studenter må søke om stipend og lån for høstsemesteret innen 15. november. Fristen gjelder for studenter som ikke allerede har søkt om støtte for høsten.