Ønsker studentenes syn på studiekvaliteten

Den nasjonale studiekvalitetsundersøkelsen Studiebarometeret starter 22. oktober 2019. Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, oppfordrer alle 2. årsstudenter til å svare på undersøkelsen.

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ønsker at alle 2. årsstudenter svarer på undersøkelsen Studiebarometeret. Foto: HiØ.

Studiebarometeret gjennomføres i regi av Kunnskapsdepartementet og NOKUT.

Undersøkelsen er tilgjengelig fra 22. oktober til 17. november kl. 23:59.

Sammenligning av studier og kvalitet

Studiebarometeret gjør det mulig for studenter å sammenligne eget studieprogram med tilsvarende studieprogrammer andre læresteder i Norge. 

Studentene ved Høgskolen i Østfold kan dermed i felleskap med studenter i hele Norge være med på å fortelle hva studentene mener kjennetegner god kvalitet i høyere utdanninger, løfte fram studier hvor man får dette til, og peke på felles utfordringer studenter står ovenfor.

Studiebarometeret dekker temaer om studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, undervisning og veiledning, vurderingsformer, læringsutbytte, studieinnsats, medvirkning, samt praksis.

Slik svarer du på undersøkelsen:

  • En personlig lenke til undersøkelsen sendes til 2. årsstudenter via e-post 22. oktober.
  • I perioden fram mot svarfristen vil studenter som ikke har svart, få en påminnelse via e-post/SMS med personlig lenke til undersøkelsen.
  • Det tar 10-12 minutter å svare på undersøkelsen.


Forelesere og klassetillitsvalgte oppfordres til å sørge for at studentene får mulighet til å svare på undersøkelsen i forbindelse med undervisningen.

For at kvaliteten på resultatene skal bli best mulig, er det viktig at alle svarer!

Resultatene for hvert enkelt studieprogram i Norge offentliggjøres i portalen www.studiebarometeret.no i februar 2020. 

Studiebarometeret er en viktig del av det systematiske arbeidet med utdanningskvalitet ved HiØ.

Rektor med en liten oppfordringsvideo til studentene. Video: HiØ.

Fakta om Studiebarometeret:

• Nasjonal spørreundersøkelse blant studenter hver høst.
• Resultater presenteres i portalen studiebarometeret.no
• Mulig å sammenligne studieprogram innenfor og mellom institusjoner.
• Portalen er et verktøy for studiesøkere som ønsker å finne informasjon om studentenes oppfatninger av kvaliteten.
• Nyttig for institusjonenes kvalitetsarbeid, og for studenter som er interessert i kvaliteten på studiet de går på. Institusjonene får anonymiserte rådata og grafiske rapporter fra NOKUT.

Aktuelle lenker:

Studiebarometeret

Svar på studentundersøkelsen
 

Av Nina Fredheim
Publisert 11. nov. 2019 11:48 - Sist endret 11. nov. 2019 13:16