2020

Publisert 21. okt. 2020 13:15

Den nasjonale studiekvalitetsundersøkelsen Studiebarometeret startet opp 20. oktober. I år er undersøkelsen endret noe fra tidligere år, med et ekstra fokus på hvordan korona-situasjonen har preget studiekvaliteten. Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, oppfordrer alle 2. årsstudenter til å svare på undersøkelsen.