Bli klar til eksamen

Nå nærmer eksamensperioden seg med stormskritt. Er du klar? Her får du svar på det meste du trenger å vite. 

Informasjon om eksamensgjennomføring, eksamensdatoer, frister og kandidatnummer

Alt dette finner du i Studentweb

  • Kandidatnummer vil du kunne se senest 3 dager før eksamensdato. Dersom eksamenen din arrangeres skriftlig på campus, vil du også kunne se eksamensrom 3 dager før.
  • Skal du ha muntlig eksamen, finner du informasjon om tid og gjennomføring i Canvas og/eller på epost fra faglærer. Er du usikker, spør faglærer. 
  • Sensurfristen på skriftlige eksamener er tre uker fra eksamensdato. Når sensuren er registrert finner du den i Studentwb under fanen "resultater". 
  • Resultat (sensur) på muntlige og praktiske eksamener blir publisert fortløpende. 

Gå til studentweb

Digitale eksamener og innleveringer

Skal du ha digital skriftlig eksamen hjemmefra, ta en titt på disse sidene

https://www.hiof.no/studier/eksamen/digital-eksamen/jeg-skal-ha-digital-skriftlig-eksamen-hjemme.html

Skal du levere inn en oppgave, hjemmeeksamen eller mappe?

https://www.hiof.no/studier/eksamen/digital-eksamen/innlevering-av-oppgave.html

Muntlig eksamen i Zoom

Skal du ha muntlig eksamen i Zoom, kan du lese mer om hvordan du forbereder deg her

https://www.hiof.no/studier/eksamen/digital-eksamen/muntlig-eksamen-i-zoom.html

Eksamen på campus

Noen ytterst få eksamener arrangeres skriftlig på campus. Dersom det gjelder din eksamen, har du fått beskjed om det i Studentweb.

Før du kommer er det viktig at du har:

Fusk og plagiat

Fusk og plagiat kan gi store konsekvenser for deg som student.

Les mer om hva fusk og plagiat er, og hvilke konsekvenser det kan få

Kildehenvisning

Manglende kildehenvisning kan føre til at man blir tatt for fusk. Biblioteket har mange ressurssider for riktig referanseteknikk, hvor du finner gode tips til akademisk skriving. 

Hjelpemidler til eksamen

Husk å sjekke hvilke hjelpemidler du eventuelt får ha med på eksamen, dette finner du i emnebeskrivelsen for ditt emne

Retningslinjer for eksamen

Sist men ikke minst, sett deg inn i våre retningslinjer for gjennomføring av eksamen(PDF)

Syk på eksamensdagen

Dersom du er syk på eksamensdagen må du levere legeerklæring til eksamensadministrasjonen så snart som mulig, og senest én uke etter eksamensdato. Dersom du ikke overholder fristen vil eksamenen telle som ett eksamensforsøk.

I vår- og høstsemesteret 2020 krever ikke høgskolen legeattest for gyldig fravær på eksamen. Du må gi beskjed om egenmeldt fravær innen én uke etter eksamensdato. Hvis du ikke overholder fristen, vil eksamen telle som et eksamensforsøk.  

Send melding om fravær ved eksamen

Husk at du må selv melde deg opp til utsatt eksamen.

Andre ressurser

 

Publisert 10. nov. 2020 13:55 - Sist endret 26. nov. 2020 14:45