Årets avgangsstudenter ved HiØ får digitale vitnemål

Det fysiske vitnemålet erstattes med en digital utgave fra og med denne våren. Endringen gjelder for alle studenter ved Høgskolen i Østfold som fullfører en bachelor- eller mastergrad. 

Høgskolen går over til digitale vitnemål fra og med denne våren. Endringen gjelder for alle studenter som fullfører en bachelor- eller mastergrad. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Det digitale vitnemålet som avgangsstudentene mottar er en pdf-fil, sikret med en digital signatur fra Unit som garanterer for at dokumentet er intakt. Hvis noen forsøker å endre innholdet i dokumentet vil signaturen vises som ugyldig. De digitale vitnemålene kontrolleres og godkjennes før vitnemålet går til digital signering hos Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Du kan lese mer om digitalt signerte dokumenter på vitnemålsportalen.no

Alle avgangsstudenter skal ha mottatt vitnemålet sitt innen 1. juli.

Studenter som tar videreutdanninger eller studier av mindre omfang vil få utdanningen dokumentert i form av en digital karakterutskrift. Les mer her. 

Studenter som har søkt jobb eller utdanning i utlandet og trenger vitnemål på papir må gi beskjed om dette innen 1. juni for å få utstedt vitnemål før sommeren.

En mer brukervennlig løsning

Fram til nå har Høgskolen i Østfold utstedt vitnemål på preget papir med håndskrevet signatur. Både kontroll, utskrift, signering og utsending av papirvitnemål har vært tid- og ressurskrevende og i stor grad preget av manuelle prosesser. Det er imidlertid flere gode grunner til at det fysiske vitnemålet erstattes av en digital variant.

  • Digitale vitnemål er mer effektivt for studentene som nå får vitnemålet sitt tilgjengelig straks etter godkjenning og digital signering.
  • Digitale vitnemål kan lastes ned og deles med digital signatur innebygd, eller det kan deles direkte fra Units tjeneste Vitnemålsportalen, som gjør det mulig for alle med høyere utdanning å dele sine resultater med arbeidsgivere og læresteder på en enkel og sikker måte.
  • Vitnemålet vil være tilgjengelig 24 timer i døgnet for deling med for eksempel arbeidsgivere og studiesteder. Søker du en jobb vil du for eksempel ikke lenger være avhengig av å få attestert vitnemålet ditt med «rett kopi-stempel» men kan enkelt og greit bare sende filen med vitnemålet ditt.

Utstedelse av digitale vitnemål ble testet ut på noen studentgrupper allerede i fjor med godt resultat.    

Tilgjengelig i Vitnemålsportalen

Når vitnemålet er kontrollert, godkjent og signert av Unit vil det blir gjort tilgjengelig i Vitnemålsportalen og i Studentweb. Her vil du alltid kunne hente ut ditt vitnemål selv etter at du er ferdig som student ved Høgskolen i Østfold.

Har du søkt utdanning i Norge trenger du normalt ikke gjøre noe. De fleste utdanningsinstitusjonene henter vitnemålet din automatisk inn i systemet sitt sammen med alle karakterer. Du kan dele resultatene med arbeidsgivere direkte fra vitnemålsportalen.

Endringen gjelder i utgangspunktet alle avgangsstudenter som fullfører bachelor og masterstudier denne våren. Da det fortsatt er arbeidsgivere og land som ikke kjenner til eller godkjenner digitale vitnemål vil studenter uten norsk fødselsnummer, som ikke har tilgang på vitnemål på lik linje med andre motta vitnemål på papir.

 

Publisert 10. mars 2022 15:03 - Sist endret 10. mars 2022 15:05