Ny student med skrivesperre? Slik kommer du i gang

Som fersk student kan akademisk skriving virke tungt og vanskelig. Men fortvil ikke, det er mange steder du kan få hjelp til å komme i gang med skrivearbeidet. Her har vi samlet noen av de viktigste tipsene.

 

Bilde fra forelesningssituasjon

Ifølge undervisningsleder Karl-Arne Korseberg (bildet) er mengdetrening og innspill fra medstudenter viktig når du jobber med akademisk skriving. Under den første skrivekvelden på campus foreleste han om nettopp det. Se flere av hans tips lenger ned i artikkelen.

Som ny student er det veldig mange ting du må sette deg inn i. Og allerede kort tid ut i studiehverdagen skal du i gang med oppgaveskriving. Og ikke bare vanlig skriving, teksten du jobber med skal være akademisk. Så hva betyr egentlig det og hvordan kan du komme i gang?

Forrige uke ble den første akademiske skrivingen ved Høgskolen i Østfold arrangert. Og responsen tydet på at mange førsteårsstudenter ønsket hjelp til å komme i gang. På campus i Fredrikstad meldte over 250 studenter seg på til å bruke ettermiddagen og kvelden til teoretisk skrivetrening.

Bilde av fire studenter som sitter samlet og spiser.
Sykepleierstudenter Julie Johansen (f.v.), Nora Dahl, Helene Olsen og Maria Johansen har allerede fått servert et arbeidskrav og føler de trenger hjelp til å komme i gang med den akademiske skrivingen. På den første skrivekvelden på campus fikk de mange gode tips. 

- Jeg er en av dem som ikke hadde eksamen på videregående så det er veldig greit å bli minnet på hvordan man skal jobbe med en tekst.
Det sa Julie Johansen, førsteårsstudent på sykepleierstudent.

Og gode tips kommer godt med for allerede få uker inn i studiet er hun i gang med sitt første arbeidskrav. Sammen med venninnene passet hun på å få med seg både forelesning, ulike temaforedrag og det sosiale tilbudet på programmet.

- Det er veldig greit å bare være med på ting som skjer på campus – og i tillegg så er det jo sosialt. Jeg er med for å få generelle tips, fortalte studievenninnen Helene Olsen.

Slik kommer du i gang!

Så hva er egentlig akademisk skriving? – vi ber universitetsbibliotekar Anne-Lise Eng om hjelp til å finne det ut. Og hun svarer tilbake med følgende definisjon, og selvsagt med korrekt kildehenvisning:

«Akademisk skriving er en formell skrivemåte som anvendes til å presentere ideer og synspunkter i ulike temaer. Det innbefatter ikke bare formelle retningslinjer som referanseteknikk og kildebruk, men involverer også analytisk og kritisk tenking, objektivitet, sjanger, grammatikk, layout og struktur (Nzekwe-Excel, 2014).»

For noen enkle tips om det viktigste du bør huske på når du skal i gang med skrivingen, har vi søkt svar hos undervisningsleder Karl-Arne Korseberg. Han har følgende råd til deg som skal i gang:

 • Et godt akademisk språk er ikke fundamentalt annerledes enn hva som er godt språk generelt. Alle kan lære seg å skrive innenfor akademiske rammer, men det krever trening og ivaretakelse.
 • Sett deg inn i formelle krav til oppsett, form, referansestil og så videre på det programmet hvor du er student.
 • Akademisk skriving handler om formidling og vår oppgave er å formidle det på en måte som gjør budskapet forståelig for mottakeren.
 • Bruk fremmedord kun når de representerer viktige fagord.
 • Ikke vær redd for å dele tekst før den bra nok. Få tilbakemelding og diskuterer teksten din med noen du stoler på.
   

"Hvordan lære å skrive godt? Skrive og dele!!"
Undervisningsleder Karl-Arne Korseberg om hvordan du blir bedre på å skrive

Tilbyr et skreddersydd opplegg

Hensikten med skrivekveldene som gjennomføres ved HiØ denne høsten er å gi et skreddersydd tilbud til førsteårsstudenter som skal skrive på sitt første arbeidskrav, og kanskje også sin aller første akademiske tekst.

- Kveldene skal være sosiale ved at du møter andre studenter i samme situasjon og kan få muligheter til å snakke om akademisk skriving, samt at du også kan få hjelp av fagansatte.
Det forteller førsteamanuensis Stine Eileen Torp Løkkeberg.

Konseptet sosiale skrivekvelder ble så vidt testet ut før pandemien. Strenge sosiale restriksjoner i korona-perioden gjorde imidlertid at tilbudet måtte erstattes av et digitalt opplegg.

- Gjennom pandemien og nedstengningen arrangerte vi digitale skrivekvelder. Der hadde vi i snitt 100 studenter innom zoom, mens i år hvor vi har kunnet arrangere dette fysisk på campus, hadde vi over 255 påmeldte til den første skrivekvelden. Det understreker behovet og ønske fra studenter om å møtes fysisk, mener Eng.

Tilbudet er realisert med midler fra Kunnskapsdepartementet. Det vil også bli arrangert skrivekvelder for tredjeårsstudenter som skriver på sin bacheloroppgave, med workshops som er direkte relatert til temaer av relevans for å skrive en bacheloroppgave.

Bilde av to av studentassistentene
Står klare til å hjelpe deg: Ilir Nikqi og Albin Trepca er blant studentassistentene som kan hjelpe deg med skrivingen om du besøker et av studieverkstedene. 

I tillegg til de sosiale skrivekveldene er studieverkstedene på begge campus et tilbud til alle studenter som ønsker veiledning på skriveprosessen. 

 

Ønsker du å delta på flere sosiale arrangementer hold deg oppdatert med aktivitetskalenderen!

 

 

 

 

"Få skrivingen til å bli en vane og en viktig del av studiene. Når vi skriver, tenker vi på en mer kreativ måte og lærer fortere."
Dosent Jon Arne Løkke om hvorfor skrivetrening er viktig

 

Skriv så ofte du kan!

Blant de faglige som bidro med både råd og egne erfaringer på den første sosiale skrivekvelden ved HiØ, var Jon Arne Løkke. Han er dosent ved Institutt for velferd, ledelse og organisasjon og står bak mange vitenskapelige artikler og bokkapitler. Men han har ikke alltid vært glad i å skrive.   

Bildet av de to forfatterne bak boken "333 ord du trenger"
Jon Arne Løkke (t.v.) og Jan Storø mener det er viktig å lære seg sentrale ord og begreper når man begynner på et studieprogram. Derfor har de skrevet en egen bok om nettopp det. 

I møtet med førsteårsstudentene snakket om at du selv syntes skriving var kjedelig og tungt da du startet. Hvordan kan man komme over denne terskelen som nybegynner?

- Mange har oppstartsproblemer og tenker at de må være motiverte og ha avsatt mye tid. Begynn umiddelbart og skriv i korte økter, vi gjør en mengde ting i hverdagen uten å være motiverte. Når vi skriver kommer vi på ting vi ellers ikke hadde kommet på. Tenk at skrivingen hjelper deg med å få til gode eksamensbesvarelser, sier Løkke.

Hans viktigste tips til å komme i gang med oppgaveskrivingen er disse:

 • Pass på å få ned tekst uten å redigere og korrigere deg selv i starten.
 • Skriv på – endringer kan gjøres på et senere tidspunkt.
 • Skriv på maskin, for hånd, på servietter, i bøkene. Du trenger ikke lang tid og bestemte steder for å skrive – 10 minutter kan være nok og 10 minutter blir til timer.
 • Det er lurt å trene. Tren gjerne ved å skrive små tekster om "ingenting".

Introforelesningen for nye studenter holdt han sammen med dosent og forfatterkollega Jan Storø ved OsloMet. De to står bak boken «333 ord du trenger når du studerer til barnevernspedagog, sosionom og vernepleier». Å få på plass sentrale ord og begreper som gjelder for det studiet og fagområdet du har valgt er nemlig viktig, ifølge Løkke.

- Sentrale begreper er det lurt å lære seg. Da trenger du ikke bruke tid på begrepene hver gang de dukker opp. Begreper hjelper oss til å begripe. De nye begrepene innebærer nye perspektiver og vinkler på fenomener vi kjente til fra før. Vi blir mer nyanserte og klokere med flere begreper, forklarer han.
 


Sjekk ut disse sidene under om du trenger hjelp til å komme i gang med skrivingen!


Studieverkstedet på campus Fredrikstad 

Studieverkstedet på campus Halden

Biblioteket – her kan du få hjelp til litteratursøk og referanseteknikk

Kildekompasset - Viser deg hvordan du henviser riktig til kilder, og hvordan du vurderer kvaliteten på de

 

 

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 15. sep. 2022 14:15 - Sist endret 16. sep. 2022 18:02