Oppfordring til energisparing

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt en oppfordring til alle statlige aktører om energisparing i både eide og leide lokaler. Basert på denne oppfordringen må høgskolen også iverksette konkrete tiltak.

Skjermdump - bilde av brev fra kommunaldepartementet

Høgskolen har en prognose som tilsier ett merforbruk av energi på ca 8-10 mill kr i 2022 hvis utviklingen forsetter videre i energimarkedet. Totalbudsjett for 2022 er på ca 12 mill, så det er nær en dobling av energikostnader.

Tiltakene som skal settes i verk vil redusere høgskolens energibehov med ca 1,5 millioner kwt. Dette tilsvarer ca 60 eneboliger i året og vil føre til en besparelse på ca 5.250.000 kroner.  

Det innføres derfor følgende tiltak fra dags dato:

 • Gjennomsnittlig romtemperatur settes til 20 grader. Dette vil være ett gjennomsnitt i rommet. Temperaturen kan variere ned mot 19-20 grader, spesielt på morgenen.
 • Vi korter ned på driftstider slik at det ikke ventileres og varmes i områder/lokaler der det ikke oppholder seg personer eller det er et lavt antall personer.
  • I kontorarealer stoppes ventilasjon fra kl 16:00-07:30 på hverdag og fra kl 16:00 på fredag, til mandag kl 06:00. Bevegelige helligdager som helg.

  • I undervisningsrom stoppes ventilasjon i klasserom/auditorier der det ikke er planlagt undervisning fra kl 16:00-07:30 på hverdager og fra kl 16:00 på fredag, til mandag kl 06:00. Bevegelige helligdager som helg.

  • I fellesarealer, kontorer og undervisningsrom. Nattsenking av vanntemperatur på radiatorer etter arbeidstid. Det vil på morgenen være litt kaldere i rommet i en kortere periode. Nattsenking i tidsrommet fra kl 16:00-06:00 på hverdager og fra kl 16:00 på fredag, til mandag kl 06:00. Bevegelige helligdager som helg.

  • I fellesområder, grupperom og kantiner stopper ventilasjon fra kl 20:00 til kl 08:00 på hverdager. Lørdag fra kl 18:00, til mandag kl 08:00.

  • I høytidsperioder som jul og påske stoppes ventilasjon, og radiatorkurser settes på nattsenking. Det opprettes «overtidsoner» i byggene der ansatte og studenter kan sette seg og ventilasjon og varme står på i normal arbeidstid.

Eksamensperioder

Fra 1 november til 20 desember og på våren, gjelder følgende endringer:

 • Ventilasjon i grupperom og fellesrom stoppes fra kl 20:00-07:30 mandag-fredag
 • Temperatur i klasserom og idrettshall settes til 21 grader i tidsrommet 07:30-18:00 mandag til fredag.
 • Nattsenking av  av radiatorer fra kl 18:00-04:00 mandag til fredag.

Spesialavtrekk fra laboratorier er ikke omfattet av tiltaket. Det går som normalt!

Skru av lyset i området du forlater, hvis det ikke skjer automatisk!

Vi beklager ulemper dette medfører, men ser ikke at vi har andre muligheter ut fra dagens situasjon.

Vi oppfordrer derfor ansatte og studenter til en felles dugnad. Ta med deg en ekstra genser/jakke.

Av Tore Petter Engen
Publisert 14. nov. 2022 13:41 - Sist endret 16. nov. 2022 09:13