Studentliv på campus

Nå er det mer liv på campus! Flere studenter bor nærmere høgskolen. Likeså har studentene ved Høgskolen i Østfold fått nye studenboliger, treningsrom, allrom og aktiviteter i regi av Studentsamkipnaden i Østfold (SiØ).

Følg studentene Johanne og Magnus i vår video "Livet på Campus Halden"

Skal du studere i Østfold til høsten - da kan du søke bolig allerede nå.

Mange nye studentboliger nært campus

Studentsamkipnaden har bygd studentboliger i Halden og Fredrikstad nært campus.

Høgskolens studenter har her i alt 1.130 studentboliger + nye rom til sosiale aktiviteter.

 • I 2020 ble nye hybelenheter, allrom og treningsrom innviet på Bjølstad i Fredrikstad.
 • I 2021 ble nye hybelenheter, allrom og treningsrom innviet på Remmen i Halden.

Fakta om Studentsamskipnaden i Østfold

Årsrapport for Studentsamskipnaden i 2020 viste følgende:

 • Studentsamskipnaden har 28 ansatte - 18 kvinner og 10 menn
 • SiØ har ansvar for studentboliger, kantiner, bokhandel og studentmiljø/velferdstilbud
 • SiØ har 619 studenhybler i Halden og 511 studenthybler i Fredrikstad

Høgskolen i Østfold har bidratt økonomisk til oppgradering av utstyr slik at både Remmen og Bjølstad framstår som fine studentbyer med det utstyr og møblement som er tilgjengelig for studentene, også utendørs.

Flere fordeler av å bo nært campus

Studenter bosatt nær campus nyter også godt av øvrige tilbud ved Høgskolen i Østfold:

 • Biblioteket til Høgskolen i Østfold kan brukes så å si hele uka
 • Kantine og bokhandel finnes også på begge studiesteder
 • El-biler er mulig å leie for studenter på kvelder og helgene
 • Studentsamfunnene har arrangement på Kranen SFO og Aud 6
 • I tillegg flere sosiale sammenkomster, utetrening, idrett- og friluftstilbud
 • Høgskolen jobber også med å utvikle campus for å skape flere sosiale møte- og arbeidsplasser, blant annet i vrimle- og fellesareal. Her finnes allerede ulike tilbud av salgsautomater, biljard- og bordtennisbord m.m. Og det vil investeres betydelige beløp i året/årene framover jfr. høgskolens planer for campusutvikling.

Aktuelle lenker:

Studentsamskipnaden i Østfold

Skal du studere i Østfold til høsten - da kan du søke bolig allerede nå

«Se hva som skjer på fritida» (SiØs Aktivitetskalender)

Facebooksiden til Studentsamkipnaden i Østfold

Fredrikstad Studentsamfund (på Facebook)

Halden Studentsamfund (på Facebook)

Erasmusstudent Nina sin historie om å bo på campus

Erasmusstudent Arthur sin historie om å bo på campus

Av Inger Steiner Børresen og Bård Halvorsen
Publisert 28. mars 2022 11:08 - Sist endret 19. mai 2022 10:46