Utdeling av Læringsmiljøprisen 2021

Læringsmiljøprisen 2021 går til Michael Andersen Lundsveen. 

Michael A. Lundsveen på MakerSpace. Arkivfoto

Michael A. Lundsveen (nummer to fra høyre) på høgskolens MakerSpace. Arkivfoto.

Formålet med Læringsmiljøprisen er å anerkjenne og synliggjøre godt arbeid for læringsmiljø ved Høgskolen i Østfold og å belønne gode initiativer, inspirere og stimulere til tiltak som bedrer læringsmiljøet.

Prisen skal gå til den eller de som i løpet av det foregående kalenderåret har gjort en ekstra innsats og utmerket seg for å bedre læringsmiljøet ved Høgskolen i Østfold.

Prisen deles ut hvert år, og når den tildeles en ansatt, gis det en gave fra Læringsmiljøutvalget.

Til læringsmiljøprisen for 2021 kom det inn 6 nominasjoner fra studenter og ansatte.

Komiteen som har vurdert nominasjonene har bestått av:

Sarah Naomi Lunner – studentleder
Mats Louis Christensen – utdanningskvalitetsansvarlig SPIØ
Christine Ruud – leder av LMU
Ann-Charlot Brandstorp – nestleder av LMU

Juryens begrunnelse for årets vinner:

Komiteen innstiller Michael som vinner av Læringsmiljøprisen 2021. Komiteen anser Michael sitt bidrag som særs godt. Innsatsen ved Makespace anses som et bærekraftig læringsmiljø, da det favner studenter ved høgskolen, også barn og elever ved videregående skole. Michael sitt prosjekt favner alle studentene, da alle kan bidra og delta. Michael er en ildsjel som har lagt ned mye arbeid for å fremme læringsmiljøet gjennom den pågående pandemien.

Fra nominasjonen av Michael:

Michael Lundsveen har vært sentral og drivende i utviklingen av det teknologiske og pedagogiske læringsmiljøet ved HiØ i flere år. Han har hatt hovedansvar for å utvikle konseptet og laboratoriet HiØ MakerSpace på Remmen, en læringsomgivelse som tilbys til IT-studenter og alle andre interesserte ved høgskolen. I pandemiperioden 2020/2021 har Michael bidratt med en rekke tiltak og aktiviteter for å forbedre læringsmiljøet på HiØ og legge til rette for at studenter kan fullføre studiene.

HiØs MakerSpace har under Michaels ledelse blitt godt synlig nasjonalt i høyere utdanning. Tilbudet har vært døgnåpent for IT-studenter og tilgjengelig i vanlig arbeidstid for alle andre ved HiØ. MakerSpace brukes mye og bidrar til å øke både studiemotivasjon og teknologinteresse. Michael har også gjort en stor og frivillig innsats for å gjøre HiØ MakerSpace tilgjengelig for barn og ungdom i regionen som er nysgjerrige på ny teknologi. Det er også laget flere gode kursopplegg for å lære sikker og kreativ bruk av avansert teknologi.

I løpet av det siste året har Michael gjort et omfattende arbeid for å legge til rette for et godt læringsmiljø ved HiØ, på tross av alle problemene som pandemien har medført. Han har bl.a. bidratt med følgende aktiviteter og tiltak:

• Sikring av tilgang til campus og lab for studenter

• Utlevering av utstyr til studenter

• Sysselsetting av studentassistenter

• Bidrag inn mot studiestart; produksjon av omvisningsvideoer, deltakelse i oppstartsmøter og tilgjengelighet for studentene

• Digitale fagressurser og digital undervisning

• Kurs og aktiviteter på MakerSpace

Uttalelse fra studenter

"Michael Lundsveen er alltid tilgjengelig og inkluderende overfor alle han møter. Han gjør virkelig en innsats for å prøve å få opp aktiviteten og samholdet mellom studentene igjen etter at alt har vært stengt. Han er engasjerende og inspirerende og har alltid noen morsomme og spennende prosjekter å dele med oss. Michael fortjener denne prisen."

studentassistentene på HiØ MakerSpace

Profilen til Michael A. Lundsveen

Andre nominerte:

Online Learning Assistant-prosjektet i vårsemesteret 2021, og læringsassistentene i prosjektet: Susanne Opstad, Magdalena Brenden, Julie Gabrielli, Silje Arlien, Tora Warland Jelle, Leon Nathaniel Stellander, Anine Kongsrud, Håkon Andre Schulstad, Xona Ahmeti - Prosjektet var et tiltak for å ivareta studentenes digitale læringsmiljø vårsemesteret 2021, der målet var å hjelpe førsteårsstudentene med å lykkes i studiene. Læringsassistentene gjennomførte studiegrupper digitalt, og skapte et eget nettverk for erfarings- og kunnskapsdeling, som bidro til å styrke læringsmiljøet blant studentene de møtte i sine grupper.

Seksjon for eksamen ved studiested Halden – for sin fagkunnskap i utviklingen av nye studietilbud. En profesjonell, rettferdig og pedagogisk hensiktsmessig organisering av eksamen og arbeidskrav og fokus på best mulig læring, livskvalitet og minst mulig samlet belastning for studentene er avgjørende for et godt læringsmiljø. Eksamensadministrasjonen har videre et sterkt fokus på tilrettelegging og at vi alle skal strekke oss langt for å sikre gjennomføring der det er mulig. Eksamen Halden utmerker seg med en ryddig, hyggelig og effektiv kommunikasjon og ved å støtte de fagansatte gjennom hele eksamensprosessen. Spesielt er det fint å se at oppfølgingen av eksterne sensorer alltid er vennlig og profesjonell, noe som er avgjørende for at vi skal kunne sikre oss eksterne sensorer av god kvalitet.

Studentassistenter: Frank Nam Kha Nguyen, Snorre Kristoffer Hangaard og Ole Eskil Simonsen – for sin ekstraordinære innsats for læringsmiljøet ved økonomistudiene og det nevnes i nominasjonen både at de har arrangert sosiale sammenkomster, skapt et godt studiemiljø og løftet nivået ved studiene. Ut fra medstudentenes uttalelser har disse studentassistentenes innsats betydd svært mye for mange studenter.

Adeline Bøhn Karlsen, seniorkonsulent, seksjon for eksamen, studiested Fredrikstad – for sin innsats som veileder, rådgiver og støtteperson for studentene.

Inger Hjelmeland, førstelektor ved institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag, for sin innsats i forbindelse med SimFredrikstad: en øvingsarena tilrettelagt for undervisning, tverrfaglig samarbeid, simulering og egentrening.

 

 

Av Margrethe Karijord Johnsen
Publisert 14. jan. 2022 12:31 - Sist endret 17. jan. 2022 14:02