Aktuelle saker - Side 6

Publisert 12. okt. 2018 12:11

Studenter og ansatte ved Avdeling for ingeniørfag skal forske på mystiske lysfenomener i Hessdalen.  

Prisvinner i 2017 Serge von Arx
Publisert 10. okt. 2018 13:40

Høgskolen i Østfold vektlegger kvalitet i studier og utdanning. For å stimulere fagmiljøene til å arbeide systematisk med utdanningskvalitet, deles det hvert år ut en pris til enkeltpersoner eller fagmiljøer som i vesentlig grad har bidratt til å utvikle og forbedre utdanningskvaliteten ved HiØ.

Publisert 9. okt. 2018 15:05

Ifølge en fersk doktorgradsavhandling vil bruk av mikrokapsler redusere termiske ledningsevne i betong, samtidig som den bedrer den termiske lagringskapasiteten.

Publisert 8. okt. 2018 14:03

– Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag, innebærer en videreføring av dagens aktiviteter ved Høgskolen i Østfold. Vi får ingen nye studieplasser eller flere stipendiatstillinger, sier rektor ved Høgskolen i Østfold, Hans Blom.

Publisert 2. okt. 2018 09:04

Forskningen på geopolymerbetong ved Høgskolen i Østfold utmerker seg internasjonalt. Forskere ved ingeniøravdelingen har nå fått midler til å utvikle betong som kan brukes til en planlagt utbygging på månen.

Publisert 1. okt. 2018 09:03

Trond Heitmann disputerer 12. oktober 2018 ved NTNU med sin doktorgrad “Constructing social work in Brazilian contexts”.

Publisert 28. sep. 2018 14:31

Torsdag arrangerte Høgskolen i Østfold, i samarbeid med Smart Innovation Norway, eSmart Systems, Nordic Media Lab og IFE, Åpen Dag for førsteklassingene ved Halden videregående skoles nye IT-linje «Digital design og teknologi».

Publisert 26. sep. 2018 13:24

En brevundersøkelse utført ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad viser at elevers opplevelse av skolen varierer mye. For noen er skolen et fantastisk sted, for andre gir skolen en følelse av ensomhet og manglende tilhørighet.

Publisert 14. sep. 2018 14:46

Joakim Karlsen disputerte 7. september 2018 ved Universitetet i Oslo med sin doktorgrad «Reinventing Journalism: Supporting processes of invention and change in media worlds».

Publisert 7. sep. 2018 07:53

Onsdag 5. september ble Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) offentliggjort. – Det er positivt at undersøkelsen viser 4 av 5 studenter i landet er fornøyde med sine studiesteder. Resultatene viser likevel at det grunn til bekymringer på flere av punktene, sier rektor Hans Blom ved Høgskolen i Østfold.

Publisert 31. aug. 2018 10:03

NOKUT har akkreditert utdanningen Master in Green Energy Technology ved Høgskolen i Østfold og Avdeling for ingeniørfag i Fredrikstad.

Publisert 30. aug. 2018 13:24

Under Forskningsdagene 2018 tilbyr vi deg litt ekstra kunnskap om veldig mye. Helt gratis.

Publisert 30. aug. 2018 09:00

Regjeringen vil bygge 2.200 nye studentboliger i 14 byer. Det største tilsagnet fikk Studentsamskipnaden i Østfold, som får bygge 220 boliger i Fredrikstad og 180 boliger i Halden.

Publisert 22. aug. 2018 13:35

Under forskningsdagene i september synliggjør Høgskolen i Østfold egen forskning ved å åpne opp for at eksterne kan bestille en forsker til lunsj.

Publisert 16. aug. 2018 11:02

Høgskolen i Østfold vil fra og med studiestart 2018 tilby gratis utlån av 10 el-sykler til studenter og ansatte ved studiested Halden.

Publisert 14. aug. 2018 18:34

I år gikk to studentgrupper til topps og fikk hedersprisen Laurbærbladet for sine bachelorprosjekter.

Publisert 6. aug. 2018 13:35

KRONIKK. Om få dager starter et nytt kull studenter ved Høgskolen i Østfold. Studentenes og høyskolens regionale tilstedeværelse er viktig for Østfoldsamfunnet, men samspillet mellom samfunn og høyskole om utdanning, forskning og formidling må ytterligere forsterkes for å løse fremtidens utfordringer.

Publisert 2. aug. 2018 12:28

Som student ved Høgskolen i Østfold kan du ta deler av studiene i utlandet. Vi lyser ut stipend à NOK 7.500 som du kan søke hvis du utveksler 3 måneder eller mer til en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet vårsemesteret 2019. 

Studiestart ved Høgskolen i Østfold. Foto: HiØ.
Publisert 19. juli 2018 11:02

– De gode søkertallene vi hadde i april har gitt et svært godt resultat i årets opptak. Høgskolen har mange godt kvalifiserte søkere. Dette er vi meget fornøyde med sier fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold. 

Mailis Sara Marth Najdorf designet årets EXPO-pris.
Publisert 2. juli 2018 13:54

Mailis Sara Marth Najdorf er kvinnen bak ingeniøravdelingens egen «Oscar-statuett».