Fotokonkurranse 2021

Har du tatt «blinkskuddet» og ønsker å dele ett av dine beste minner fra studietiden? Delta på fotokonkurransen for vårens avgangsstudenter og vinn Airpods!

Bildet viser en bildecollage av studenter
Foto: Bård Halvorsen

Du har fortsatt sjansen til å delta i fotokonkurransen hvor du har mulighet til å vinne flotte AirPods Pro til en verdi av 2190,- kr.AirPods

Ny frist for innsending av "blinkskudd" er 8. juni 2021.

Vi har ikke fått inn nok bidrag til å kunne arrangere konkurranser per avdeling, men ønsker likevel ikke å avlyse fotokonkurransen i sin helhet. Derfor håper vi dere vil sende inn flere bidrag, slik at vi får til å gjennomføre én felles fotokonkurranse med én heldig vinner!

Utvalgte bilder fra konkurransen vil vises frem under avgangsseremoniene. Vinneren vil bli utnevnt på høgskolens nettsider etter de 5 ulike avgangsseremoniene som arrangeres fra 15- 17. juni.

Vinnerbildet og bilder til avgangsseremoniene vil bli valgt ut av en fotojury bestående av:

Marte Emilie Skjennem - Studentparlamentet
Karin Anker Rasch - Seksjon for studenttjenester
Ann-Kristin Johansen - Seksjon for marked og kommunikasjon
Inger Steiner Børresen - Seksjon for marked og kommunikasjon
Bård Halvorsen - Seksjon for marked og kommunikasjon

Kriterier som må være oppfylt for deltakelse:

  • Du må være avgangsstudent våren 2021.
  • Du kan kun delta med ett bilde som du har tatt selv.
  • Alle som er avbildet må ha gitt samtykke til innsending av bildet, samt bruk av dette i avgangsseremoniene og på HiØs nettsider og sosiale medier. Den som sender inn bildet er ansvarlig for at samtykke er gitt av samtlige på bildet (de som lett kan identifiseres).
  • Bildet må sendes digitalt.

Ditt bilde sendes på e-post til:

For avdeling LU, IT og ØSS: inger.s.borresen@hiof.no 
For avdeling HV og IR: marte.skjennem@hiof.no.

Merk e-post med "fotokonkurranse og navn på avdeling" og svar også opp følgende punkter under:

  • Skriv en kort tekst som forteller noe om hvor, når og i hvilken setting bildet er tatt og hvorfor akkurat dette bildet er så spesielt for deg.
  • Oppgi eget navn, telefonnummer, adresse og studieprogrammet du er tilknyttet.

NB: Ved innsending/deltakelse gir du samtykke til at ditt navn kan bli nevnt i avgangsseremoniene og at dette kan bli publisert på HiØs nettsider og sosiale medier i etterkant av fotokonkurransen.

Innsendte bilder og tilknyttede personopplysninger som ikke skal benyttes vil bli slettet.

Masse lykke til!

 

Publisert 31. mai 2021 14:56 - Sist endret 7. juni 2021 10:29