Digital undervisning ved HiØ- hva er lov?

Hvilke rettigheter og plikter har man som student ved digital undervisning?

Hender på datatastatur

Hva er lov? Hvilke rettigheter har jeg?

Som student har man plikter og rettigheter, det samme har man som ansatt. En av de store diskusjonene i tiden vi nå er inne i med mye digital undervisning er "Hva gjelder for digital undervisning?"

Svaret vi har fått av studentombudet vårt er klart. Det som gjelder er.

  •  Som student må du ha mulighet til å sladde bakgrunnen din, som man har i både zoom og teams. 
  • Høgskolen må oppdatere og ha gode retningslinjer som ivaretar infosikkerhet og personvern.
  • Opptak bør ha en særskilt god begrunnelse. Opptak av en forelesning har en god begrunnelse, mens opptak av for eksempel en studentdiskusjon har mindre verdi. 
  • Høgskolen plikter å vurdere krav fra studenter om at kameraet allikevel skal være avslått. Men det er ikke sikkert dette blir innvilget om ikke en god nok grunn oppgis.
  • Planlagte aktiviteter som obligatorisk lyd, bilde og opptak skal grundig informeres til studentene og også opplyses om i fremtidige emne- og studieprogrambeskrivelser.

Med andre ord: JA, foreleser kan kreve at du skal ha på kameraet i digital undervisning. Men du som student kan også kreve å slippe det. Da skal det begrunnes godt! Og JA, foreleser kan gjøre opptak, mot at du som student kan reservere deg mot å være med i opptaket.

 

Av Studentparlamentet
Publisert 14. okt. 2020 10:17 - Sist endret 3. feb. 2021 17:01