Forkortelser du bør kjenne til

Det er lett å gå seg vill i jungelen av forkortelser på ulike styrer, råd og utvalg. Vi har derfor laget denne guiden som kan hjelpe deg til å sortere virrvarret av akronymer som brukes på Høgskolen i Østfold.

La oss starte med det beste først!

Høgskolen i Østfolds akronym er HiØ eller også HiOF hvis vi skal ta med den digitalt og internasjonale tilpasningen uten Ø.

Et akronym er altså et ord som er satt sammen av første bokstaven i flere ord og kan leses som ett ord. 

Videre har vi en lang liste med akronymer som daglig er i bruk blant studenter og ansatte. Først kommer akronymene for lokale styrer, råd og utvalg på HiØ.

Lokale forkortelser

 • SiØ- Studentsamskipnaden i Østfold
 • SPiØ- Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold
 • AU- Arbeidsutvalget (i SPiØ)
 • LMU- Læringsmiljøutvalget
 • UKU- Utdanningskvalitetsutvalget
 • FoU- Forsknings- og utviklingsutvalget
 • FoS- Forskning og samhandlingsutvalget
 • AMU- Arbeidsmiljøutvalget
 • LAMU- Lokalt arbeidsmiljøutvalg (vi har ett i Halden og ett i Fredrikstad).

Samlet akronym for disse er:

 • SRU- Styrer, råd og utvalg.

Nasjonale forkortelser

Nå går vi over til de litt mindre lokale og over til de som brukes i utdanningssektoren. Disse har du kanskje lest om du er ihugget leser av Khrono. Om du ikke er leser av Khrono allerede så bør du vurdere å bli det. For denne nettavisen tar for seg alt som skjer i høyere utdanningssektor fra studentsaker og kronikker til valg av rektorer og viktige debatter.

 • UHR- Universitets og høyskolerådet
 • UH loven- Lov om universiteter og høyskoler/ Universitets og høyskoleloven
 • NSO- Norsk studentorganisasjon
 • DiKU- Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • NOKUT- Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • SHoT- Studentenes helse og trivselsundersøkelse.

I disse dager kan du svare på SHOT tilleggsundersøkelse tilsendt på mail til landets studenter 1.mars. Svarene som samles inn her brukes av både lokale og nasjonale myndigheter for å finne gode tiltak for studentene. Det er med andre ord VIKTIG at du som student på HiØ svarer på denne undersøkelsen sånn at vi får hjulpet deg på best mulig måte. Og du: Vær HELT ÆRLIG! ( Helt ærlig er forresten slagordet til undersøkelsen og en veldig fin oppfordring til deg som student).

SHOT-undersøkelse 2021

 

 

Publisert 2. mars 2021 12:39 - Sist endret 2. mars 2021 12:39