Hva fikk vi til i 2019?

Studentparlamentet jobber med studentpolitikk og studentvelferd. Her er 12 saker vi har jobbet med i 2019:

Siste møte for Studentparlamentet 2019

 

 • Utarbeidet seks resolusjoner. Om universell utforming, 80% oppmøteplikt, sensurbøter, mer digitalisering av forelesninger, studieliv med forutsigbarhet og varslingssystemet.
 • Studentparlamentet har i flere år jobbet for å få på plass gangfelt foran Høgskolen i Halden. Dette for å sikre en trygg overgang, spesielt for barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Dette ble ferdigstilt ved studiestart 2019.
 • Utarbeidet skikkethetshåndbok for at studentene på Helse- og Velferdsfag og Lærerutdanningen skal ha en god forståelse for hvordan saksgangen rundt en skikkethetssak er.
 • Markerte i år som i fjor Verdensdagen for psykisk helse ved begge campus. Som i år ble en hel uke markering på campus Halden. 
 • Studentparlamentet har jobbet mye med studenthelse lokalt gjennom workshop om studenthelse, i samarbeid med høgskolen og vertskommunene, samt på nasjonalt nivå i møte med Kunnskapsdepartementet.
 • Det har over lengre tid vært et stort problem at personer uten rett på HC parkering har parkert på HC parkeringen ved studiested Halden. Studentparlamentet har jevnlig tatt det opp med administrasjonen og kommunen. Noe som har ført til at kommunen nå gir ut parkeringsbøter.
 • Studentparlamentet klarte i år å fylle opp alle faste plasser i styrer, råd og utvalg. Noe som bidrar til å øke studentenes medvirkning.
 • Studentparlamentet har gjennom året arrangert workshops om politisk arbeid, studentvelferdsarrangementer, samt kakedager.
 • Studentparlamentet har bistått fadderstyret ved studiestart.
 • Studentparlamentet har hatt fokus på samarbeid, og arrangerte i høst et samarbeidsmøte hvor alle engasjerte studenter i verv ble invitert.
 • Studentparlamentet har jobbet med å synliggjøre studentombudet ved instutisjonen.
 • Studentparlamentet arrangerte Norsk studentorganisasjons ledersamling på campus Fredrikstad
Publisert 24. jan. 2020 10:15 - Sist endret 24. jan. 2020 10:15