Studentleder og arbeidsutvalg 2021/2022

Nytt arbeidsutvalg og større fokus på tilrettelegging

Den 20.mai valgte Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold sitt nye arbeidsutvalg.

 

Studentleder for studieåret 2021/2022 er Sarah Naomi Lunner. Nestleder er Kristin Annabella Kristiansen. Christine Ruud blir Velferds- og læringsmiljøansvarlig.

Sarah Naomi Lunner, Studentleder 2021/2022

Sarah Naomi Lunner. Studentleder 2021/2022. Foto: Ingrid Dahl

Større ressurser

I studieåret 2020/2021 har kun studentleder vært 100% frikjøpt mens de tre andre i arbeidsutvalget har fungert i 20% stillinger. Fra 1.juli 2021 vil studentleder og nestleder begge være 100% frikjøpt og vi går tilbake til at Utdanningskvalitetsansvarlig og Velferds- og læringsmiljøansvarlig er ikke-honorerte verv.

Tidligere har Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold hatt Studentleder i 100%, nestleder i 50% og to i ikke-honorerte verv.

Kristin Kristiansen, nestleder. Christine Ruud, Veldferds- og læringsmiljøansvarlig.

Positive konsekvenser

Vi håper og tror at ved å ha både nestleder og studentleder i 100% så vil vi rekke bedre over alle oppgavene våre. For det er mange nok av dem med alt som skjer i sektoren. Høgskolen i Østfold er en mellomstor institusjon med cirka 8000 studenter fordelt på campus Halden og Campus Fredrikstad. Ansvaret for rekruttering til og oppfølging av Fadderstyret ligger under oss og det har vært krevende å ha ansvar for et så stort prosjekt på de stillingsprosentene vi har hatt. Tross alt får vi om lag 1000 nye studenter hvert år og for disse ønsker vi å lage en god inngangsport til høyere utdanning.

Ambisjoner og utfordringer

Vi ønsker også selvfølgelig å gjøre studentdemokratiet tilgjengelig for alle studenter og vi har ambisjoner om å sette Høgskolen i Østfold mer på kartet når det gjelder studentpolitikk. Vi har sett at vi har både like, men også andre utfordringer enn de største institusjonene og vi har skjønt at vi ikke er alene om det heller.

Blant de like utfordringene ser vi at alle studenter har behov for et mer helhetlig helsetilbud, større fokus på studentmedvirking i forskning og bedre utdanningskvalitet. Samtidig har vi ved HiØ en eldre studentmasse enn ved mange andre institusjoner. Flere er etablerte eller bor andre steder enn på studenthybler. Viken har blitt et stort fylke og vi merker at våre studenter er spredt over store geografiske flater. Derfor jobber vi for at læringsmiljøet og tilbudene ved vår institusjon skal tilpasses hver enkel student sitt behov. Vi jobber både for bedre kollektivtrafikktilbud og for at det ikke skal være dyrere for eldre studenter. Vi har også sett at vi hadde langt færre som deltok i fadderukene 2021 (60%) enn på landsbasis (80%). Læringsmiljøet vårt og det sosiale vi har å tilby studentene våre trenger et oppsving i kommende periode. Her må vi jobbe med både institusjonen, Studentsamskipnaden og vertskommunene for å få på plass gode arrangementer og tilbud.

 

Våre ambisjoner og fokusområder for den kommende perioden:

 

  • Høgskolen i Østfold går gjennom en faglig omorganisering hvor vi går fra fem avdelinger til tre fakultet. Det er viktig for oss at den faglige omorganiseringen som trer i kraft 01.08 ikke rammer studentene negativt og at vi får en god overgang fra den gamle organiseringen til den nye.
  • Det har blitt gjennomført et omfattende arbeid med campusutvikling i både Halden og Fredrikstad. Dette blir det viktig å følge tett opp så studentene får gode arealer å boltre seg på både nå og i fremtiden
  • Overgangen fra heldigital studiehverdag til å komme tilbake på campus kan bli utfordrende for mange. Å følge studentene trygt tilbake på campus og inn i nye rutiner blir viktig. Vi skal ikke forvente at alt blir som før, men vi ønsker heller ikke å fortsette med heldigital hverdag. Til det er det fysiske studiemiljøet alt for viktig.
  • Vi ønsker å fortsette arbeidet med universell utforming og sørge for at alle studenter ved HiØ får den tilretteleggingen de trenger og har behov for.
  • Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at respondentene på HiØ har vært med på å trekke gjennomsnittsprosenten i negativ retning når det gjelder psykisk helse og tunge utfordringer. Blant annet svarte 7 % at de hadde forsøkt å ta sitt eget liv, 29% at de hadde tenkte på å skade seg selv med vilje og 26 % at de hadde skadet seg med vilje uten intensjoner om å ta sitt eget liv. Å samarbeide med Studentsamskipnaden i Østfold, institusjonen og vertskommunene om et bedre psykisk helsetilbud blir viktig for oss i vår kommende periode.
  • Kollektivtrafikken i gamle Østfold er for lite tilrettelagt for studenter. Med få avganger mellom byene og mellom campusene er det vanskelig å være bærekraftige og oppfordre studenter og ansatte til å kjøre alt annet enn bil. Vi kommer til å jobbe med dette for å få et godt tilbud for våre studenter og for at det ikke skal være problemer å reise mellom campus og andre byer dersom du bor et stykke unna institusjonen.

Vårt felles mål er at studentene ved HiØ skal ha det godt i studietiden sin, at vi skal utdanne gode kandidater og bidra til å skape samfunnsnyttige, engasjerte og glade arbeidstagere. Derfor skal vi ta de kampene som trengs for å gjøre studiesituasjonen så optimal som mulig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 28. mai 2021 12:31 - Sist endret 28. mai 2021 12:31