Studentvalg 2023

Studentparlamentet er høgskolens øverste studentorgan. Studentparlamentet skal fremme studentenes synspunkter og ivareta studentenes interesser på faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle områder ved Høgskolen i Østfold.  

Studentvalg for 2023 er nå åpent for at alle studenter som er semesterregistrert ved HiØ kan stille til valg. 

For at studentdemokratiet skal fungere optimalt har de behov for engasjerte studenter fra alle fakultetene. Dersom ingen stiller til valg forsvinner muligheten for studentene til å påvirke, gi innspill og gjøre endringer ved høgskolen. Dersom det ikke er studentrepresentanter mister høgskolen et viktig talerør for studentene, og de ansatte får i liten grad innspill fra studentene. 

Studentdemokratiet har tre studentråd, med åtte representanter. Alle rollene i studentrådet er ulike, med ulike ansvarsområder. Fellesnevneren er at de er et team, og jobber tett med resten av studentdemokratiet og arbeidsutvalget. 

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen synes det er viktig at høgskolen har et fungerende studentdemokrati.

Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

 – Gjennom studentdemokratiet får du som student mulighet til å være med å påvirke og forme din egen studiehverdag, men ikke minst også å skape positiv utvikling for dine medstudenter og kommende studenter, forteller rektor. 

Studentene som engasjerer seg er en del av noe større, og blir sett på som en av byggeklossene til Høgskolen. Engasjerte studenter er helt avgjørende for vårt felles arbeid med å utvikle god utdanningskvalitet og et godt læringsmiljø. 

Er du en student som aldri har engasjert deg, eller er usikker på hva dette er, så vil du få god opplæring og innføring i arbeidet. Det er også slik at alle studentene som engasjerer seg former sin egen hverdag, og enten om engasjementet er stort eller midt på tre ønsker studentparlamentet deg hjertelig velkommen. 

Ved Høgskolen er det lavterskel og engasjere seg, 

 –  Vi trenger studentenes stemme for å få forstå hvor skoen trykker, forteller Lars-Petter videre. 

Har du lyst til å engasjere deg i studentparlamentet?

Still til valg

Fristen for å stille er 25.oktober 23:59, og selve valgperioden vil skje 31 oktober til 7 november. Funksjonsperioden for å sitte i et verv i studentdemokratiet er 1.januar til 31. desember, dersom du er ferdig som student til sommeren kan du likevel stille til valg. 

 

Av Sarah Naomi Lunner, studentleder HiØ.
Publisert 17. okt. 2022 16:01 - Sist endret 20. okt. 2022 10:40