Vil du bli læringsassistent?

Vil du bidra til et godt faglig og sosialt læringsmiljø?

HiØ søker læringsassistenter til et nytt og spennende prosjekt.

Bilde av studenter ved digital tavle

Foto: Bård Halvorsen

Er du en utadvendt, strukturert, løsningsorientert og engasjert, 2., 3. eller 4. årsstudent? Som ønsker å ta et ekstra ansvar for at våre studenter har et godt læringsmiljø? Da har du muligheten til å fylle rollen som en Online Learning Assistant – en læringsassistent. Online Learning Assistant (OLA) - prosjektet er et tiltak for å ivareta studentenes digitale læringsmiljø i vårsemesteret 2021. Målet med OLA-prosjektet er å hjelpe førsteårsstudenter med å lykkes i studiene.

Arbeidsoppgaver
Som læringsassistent skal du særlig legge til rette for, og ivareta et aktivt læringsmiljø blant studentene på utsiden av ordinær undervisning. Du vil få ansvar for en fast gruppe på 20 – 30 studenter. Du skal finne gode løsninger og samarbeide med emneansvarlig og de som underviser i det respektive emnet. 

Oppgavene til en læringsassistent vil være forskjellige og tilpasset behov, men eksempler på oppgaver kan være: 

 • Sørge for struktur i studiehverdagen til studentene i sin gruppe ved f.eks. å arrangere ukentlige studiemøter hvor det tas opp faglige/eksamensrelevante temaer 
 • Legge til rette for samarbeidslæring og andre læringsaktiviteter 
 • Oppfordre til aktiv deltakelse i samarbeid med emneansvarlig
 • Lodde stemningen i klassen og videreformidle generelle spørsmål til emneansvarlig   

Sammen med de andre OLAene får du et opplæringskurs (1 dag) hvor du blant andre møter erfarne læringsassistenter fra Universitetet i Sørøst-Norge, samt at du vil få en skriftlig veileder utviklet av Seksjon for pedagogisk utvikling og læring og andre dyktige fagpersoner ved HiØ. 

Arbeidsomfang er estimert til ca. 4 timer per uke fra emnets oppstart og frem til eksamen. Du starter med opplæring i uke 3. Du mottar lønn for opplæringskurset.  Som læringsassistent blir du ansatt ved HiØ og du mottar lønn som en studentassistent. Lønnstrinnet avhenger av din studieproduksjon, men ligger som hovedregel mellom lønnstrinn 22 – 30.

 

Vi tilbyr deg: 

 • Utvidet nettverk blant studenter og ansatte
 • Frihet til å utvikle læringsfellesskap på studieprogrammet/emnet
 • Stort ansvar og bratt læringskurve
 • Dypere læring i emnet
 • Ettertraktet kompetanse innen «21st century skills»

Etter endt engasjement som læringsassistent vil du motta en verdifull attest på ferdigheter innen ledelse, kommunikasjon, fasilitering av læring, og pedagogikk.

 

Kvalifikasjoner
For våren 2021 søker vi læringsassistenter som er 2., 3. eller 4. års studenter. Du skal være læringsassistent innenfor ditt studium. Våren 2021 er det disse førsteårsemnene som får læringsassistenter:

IRE10517 Elektriske kretser
IRBIO10620 Statistikk og kvalitet i medisinske laboratorier
ITF10319 Databasesystemer
HOVVPL10320 Innføring i miljøterapi, habilitering og rehabilitering
HOVSPL10320 Sykepleie, helse og sykdom I
SFB10916 Makroøkonomi 
LMBMAT102 Algebra, funksjoner og geometri 1-7 
LMUMAT102 Algebra, funksjoner, geometri og måling 5-10 
LMAT102 Algebra, funksjoner, geometri og måling

Søknad
Du søker på stillingen gjennom Nettskjema. Her ønsker vi blant annet informasjon fra deg om hvorfor du ønsker å bli læringsassistent, om du har erfaring med lignende arbeid (ikke et krav), og/eller hva som gjør at du passer til rollen som læringsassistent. Aktuelle kandidater vil bli invitert til en samtale.

 

Søknadsfrist: 18. januar 2021 (kl. 10.00)

Du søker i Nettskjema: https://nettskjema.no/a/178091

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Solveig Berge: solveig.berge@hiof.no

 

Mer om OLA-prosjektet ved HiØ:

 • OLA står egentlig for «Online Learning Alliance,» og er et internasjonalt kompetansenettverk for erfarne studenter som fasiliterer læringsprosesser for førsteårsstudenter.  
 • OLA-prosjektet på HiØ blir gjennomført i et samarbeid mellom prorektor for utdanning, studenttjenester, seksjon for pedagogisk utvikling og læring, studentleder og med støtte i fagavdelingene.  
 • OLA-prosjektet er et pilot-prosjekt ved Høgskolen i Østfold som igangsettes i utvalgte emner vårsemesteret 2021. Målet er at tilbudet, justert, over tid implementeres som et tilbud i større omfang.
 • OLA-prosjektet gjøres etter modell fra OLA-programmet ved Universitet i Sørøst-Norge
Av Studentparlamentet
Publisert 17. des. 2020 10:50 - Sist endret 22. jan. 2021 08:45