Engasjer deg!

Foto: Bård Halvorsen

DU KAN BIDRA PÅ MANGE MÅTER

 • Stille til valg i fadderstyret eller studentrådet på din avdeling (november/desember)
 • Stille til valg i et av Studentparlamentets, Studentsamskipnadens eller Høgskolens utvalg (mars/april)
 • Meld deg som fadder (mars/mai)
 • Stille som klassetillitsvalgt (august/september)
 • Bruke stemmeretten din!

Still til et utvalg!

Bli fadder!

Ti gode grunne til å engasjere seg:

 1. Det er sosialt og gøy!
  Ved å bli med får du utvidet vennekretsen din, og du får være med på turer, fester, seminarer og lignende. Det er også helt ufarlig, de fleste er like uerfarne som deg.

 2. Det er utviklende!
   Både faglig (du lærer mye som kan brukes under studiene og i jobb) og personlig (det gir mening og en ekstra dimensjon i studietida). Det å vokse på det personlige plan er viktig. Ved å kunne jobbe med mennesker og grupper vil man på en bedre måte kunne utnytte den viten man tilegner seg i studietida, også med tanke på jobbing.

 3. Sosialt nettverk!
  Du får et utvidet kontaktnett mot medstudenter, venner, forelesere og andre engasjerte studenter.

 4. Fordel ved jobbsøknad!
  Undersøkelser viser at arbeidsgivere vektlegger engasjement og organisasjonserfaring mer enn gode karakterer over hva som er viktig ved ansettelser. Inkludert for deg som er fadder. 

 5. Gratis mat!
  Du får gratis bevertning i de fleste møter og det er lagt opp til grilling med mer i fadderukene. 

 6. Vær med å bestemme!
  Ved å engasjere seg kan man få være med på å forandre konkrete saker på avdelingen og ved høgskolen. Gleden over å gjøre noe positivt for deg selv og andre studenter, og oppleve at høgskolen ønsker å ta hensyn til studentenes krav bør ikke undervurderes.

 7. Tilgang til studentkontorer og andre ressurser!
  Studentkontorene er i dag godt utstyrte, og er fullverdige kontorer med alle fasiliteter. Som studentrepresentant i et utvalg får du tilgang til kontorene og som fadder får du tilgang på en rekke andre ressurser. 

 8. Få tilgang til gratis kurs og seminarer!
  Alle som blir med skal kurses, så du trenger ikke kunne noe fra før. Blant annet skal alle studentrepresentanter på Studieseminaret, og alle faddere får være med på Fadderseminaret. 

 9. Ta ansvar over egen studiesituasjon og fremtid! 
  Ved å engasjere seg tar du faktisk ansvar over din egen studiehverdag, både nå og fremover. Ikke vær en av de som bare «flyter med strømmen». Vær med å bestemme hvordan og hvor strømmen skal gå!

 10. Få nye venner og nye erfaringer!
  På grunn av korona har vi sittet lenge hjemme alene. Nå har du muligheten i et nytt studieår til å bli kjent med både nye og gamle studenter. Du får muligheten til å utvide din erfaring gjennom å ta aktiv del i fadderukene eller et annet verv!

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 17. mars 2021 13:12