Engasjer deg!

DU KAN BIDRA PÅ MANGE MÅTER

 • Stille til valg i fadderstyret eller studentrådet på din avdeling (november/desember)
 • Stille til valg i et av Studentparlamentets, Studentsamskipnadens eller Høgskolens utvalg (april/mai)
 • Stille som klassetillitsvalgt (august/september)
 • Bruke stemmeretten din!

Still til et utvalg!

Kontakt oss!

 

Ti gode grunne til å engasjere seg:

 1. Det er sosialt og gøy!
  Ved å bli med får du utvidet vennekretsen din, og du får være med på turer, fester, seminarer og lignende. Det er også helt ufarlig, de fleste er like uerfarne som deg.

 2. Det er utviklende!
   Både faglig (du lærer mye som kan brukes under studiene og i jobb) og personlig (det gir mening og en ekstra dimensjon i studietida). Det å vokse på det personlige plan er viktig. Ved å kunne jobbe med mennesker og grupper vil man på en bedre måte kunne utnytte den viten man tilegner seg i studietida, også med tanke på jobbing.

 3. Kontaktnett!
  Du får et utvidet kontaktnett mot medstudenter, venner, forelesere og andre engasjerte studenter.

 4. Fordel ved jobbsøknad!
  Undersøkelser viser at arbeidsgivere vektlegger engasjement og organisasjonserfaring mer enn gode karakterer over hva som er viktig ved ansettelser.

 5. Bekreftelser!
  Du får glimrende bekreftelser på verv underskrevet!

 6. Vær med å bestemme!
  Ved å engasjere seg kan man få være med på å forandre konkrete saker på avdelingen og ved høgskolen. Gleden over å gjøre noe positivt for deg selv og andre studenter, og oppleve at høgskolen er nødt/ønsker å ta hensyn til studentenes krav bør ikke undervurderes.

 7. Tilgang til studentkontorer og andre ressurser!
  Studentkontorene er i dag godt utstyrte, og er fullverdige kontorer med alle fasiliteter. Få full tilgang til disse!

 8. Få tilgang til gratis kurs og seminarer!
  Alle som blir med skal kurses, så du trenger ikke kunne noe fra før. Blant annet skal alle studentrepresentanter på Fellesseminaret. I tillegg kan man dra på lokale/nasjonale kurs og samlinger, om man ønsker det.

 9. Ta ansvar over egen studiesituasjon og fremtid! 
  Ved å engasjere seg tar du faktisk ansvar over din egen situasjon, både nå og fremover. Ikke vær en av de som bare «flyter med strømmen». Vær med å bestemme hvordan og hvor strømmen skal!

 10. Unngå å bli en «kantine-surmuler»!
  Istedenfor å sitte i kantina og surmule over alt som er galt, kan du med rak rygg og med stoltheten i behold se andre studenter inn i øynene og si: «Jeg gjør faktisk noe med det…»!

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 14. mai 2018 13:43