Studentparlamentets arbeidsutvalg

Studentparlamentets Arbeidsutvalg tar avgjørelser mellom SpiØs møter av organisatorisk eller administrativ art.

Arbeidsutvalget har også ansvaret for møtene og å forberede sakene til SpiØs møter.
Medlemmene i arbeidsutvalget sitter fra Juli til Juli, dette gjelder også Studentleder. 

Arbeidsutvalget (AU) innstiller til de sakene som skal tas opp på parlamentets møter. AU har tale- og forslagsrett på SpiØs møter, men ikke stemmerett. Styret består av studentleder, nestleder, læringsmiljøansvarlig og fag- og forskningspolitiskansvarlig. Arbeidsutvalget skal arbeide med de sakene som SpiØ vedtar.  

Studentparlamentet har også en Org.kons i 100 % stilling. 

Studentleder

Fahad Faisal Said
+47 953 68 136

Fungerer som Studentparlamentets øverste tillitsvalgte, og koordinerer og representerer studentene i studentdemokratiet ved HiØ. Studentleder er lederen i SpiØs arbeidsutvalg, og jobber tett med Organisasjonskonsulenten. Studentlederen er ansatt av Studentparlamentet. Studentlederen har hoved kontorplass på Studentparlamentskontoret i Halden, G1-002 (følg fotsporene fra kantina).    

Nestleder

Sander Haukdal Larsen
Sander er arbeidsutvalgets nestleder, og er studentleders stedfortreder.
Sander har ansvar for å følge opp studentrådet til avdelingen for helse og velferd og studentrådet til ingeniør avdeling.

Læringsmiljøansvarlig


Preben Reinaas Rotlid
Sitter som fast representant i høyskolens læringsmiljøutvalg (LMU). 
Preben har ansvar for å følge opp studentrådet til avdelingen for informasjonsteknologi, avdelingen for økonomi, språk og samfunnsfag og for avdelingen til lærerutdanningen. 

 

Fag- og forskningspolitiskansvarlig


Arbeidsutvalget mangler for tiden Fag- og forskningspolitiskansvarlig. 
For å søke på vervet send en epost til: studentparlament@hiof.no

 

 

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 15. feb. 2019 11:37