Studentparlamentets arbeidsutvalg

Hvert år velger Studentparlamentet representanter til sitt arbeidsutvalg, som jobber for å bedre studiene og sikre at studentenes rettigheter i varetas.

Arbeidsutvalget (AU) innstiller til de sakene som skal tas opp på parlamentets møter. AU har tale- og forslagsrett på SpiØs møter, men ikke stemmerett. Arbeidsutvalget skal arbeide med de sakene som SpiØ vedtar.  
Medlemmene i arbeidsutvalget sitter fra Juli til Juli, dette gjelder også Studentleder. 
Arbeidsutvalget består til vanlig av Studentleder (100%), Nestleder (100%), Velferd- og læringsmiljøansvarlig og Utdanningskvalitetsansvarlig.  

Klikk her for å se arbeidsutvalget stillingsinstrukser. 

For kontakt: studentparlament@hiof.no
 

Studentleder

Bilde av: Sarah Naomi Lunner studentleder 2021/2022
Sarah Naomi Lunner studentleder 2021/2022

Sarah Naomi Lunner
Epost: studentleder@hiof.no

Hei, jeg heter Sarah Naomi og kommer fra Fredrikstad, men er nå bosatt i Halden med samboer. Jeg begynte på HiØ høsten 2017, og allerede januar 2018 ble jeg en del av studentdemokratiet. Jeg har hatt ulike roller innad i studentrådet (for avdeling IT) og nå har jeg sittet 2 perioder i AU som velferd og læringsmiljøansvarlig. F.o.m 1 juli 2021 er jeg deres studentleder - og jeg gleder meg utrolig masse til å ta fatt på arbeidet, og ikke minst samarbeide med alle dere flotte studenter.

Jeg startet som veldig sjenert, og ikke minst trodde jeg at man måtte ha masse erfaring for å ta del i studentpolitikken - det er bare tull, for erfaring det får man. Så jeg vil anbefale ALLE og ta del i studentdemokratiet, du vokser enormt på det, og bygger nettverk på kryss og tvers av fakulteter og blant ansatte - og du får venner for livet. Det som kommer til å være viktig i tiden fremover er veldig mye, og som studentleder kommer jeg til å være hands on på det meste. Året som har vært har vært krevende for mange studenter, og vi må sammen få studentene tilbake på campus på en god og trygg måte, her trenger vi tillitsvalgte og engasjerte studenter med på å hjelpe oss, slik at alle får en trygg overgang fra fullt hjemmekontor/hjemmeskole til å komme tilbake på campus. Vi står også oppe i en stor faglig organisering, som trer i kraft 1.august, vi går fra 5 avdelinger + akademiet for scenekunst til å gå over 4 fakultet. Vårt mål er at alle skal komme seg smertefritt gjennom prosessen.

Vi er også i en annet stort prosjekt, som har vart i 2 år allerede, nemlig campusutvikling - for at vi skal bli Norges mest attraktive studiested må vi utvikle oss.

Mine hjertesaker:

  • Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at respondentene på HiØ har vært med på å trekke gjennomsnittsprosenten i negativ retning når det gjelder psykisk helse og tunge utfordringer. Blant annet svarte 7 % at de hadde forsøkt å ta sitt eget liv, 29% at de hadde tenkte på å skade seg selv med vilje og 26 % at de hadde skadet seg med vilje uten intensjoner om å ta sitt eget liv. Å samarbeide med Studentsamskipnaden i Østfold, institusjonen og vertskommunene om et bedre psykisk helsetilbud blir viktig for oss i vår kommende periode.
  • Det har blitt gjennomført et omfattende arbeid med campusutvikling i både Halden og Fredrikstad. Dette blir det viktig å følge tett opp så studentene får gode arealer å boltre seg på både nå og i fremtiden
  • Overgangen fra heldigital studiehverdag til å komme tilbake på campus kan bli utfordrende for mange. Å følge studentene trygt tilbake på campus og inn i nye rutiner blir viktig. Vi skal ikke forvente at alt blir som før, men vi ønsker heller ikke å fortsette med heldigital hverdag. Det er det fysiske studiemiljøet alt for viktig.
  • Vi ønsker å fortsette arbeidet med universell utforming og sørge for at alle studenter ved HiØ får den tilretteleggingen de trenger og har behov for.
  • Tettere samarbeid mellom vertskommunene våre, og lokale politikere - slik at de også kan spille inn saker vi jobber med.
  • Engasjerte studenter er alfa omega for at vi skal kunne påvirke prosesser som er viktig for oss studenter - derfor vil jeg jobbe for et bedre samarbeid og at informasjonen er tilgjengelig for alle som ønsker dette..

Jeg er tilgjengelig for alle studenter ved HiØ, og jeg håper å se alle sammen på campus ved semesterstart og i gjennom året. Vi er sterke alene - men sterkere sammen. Vi snakkes, og ikke nøl med å ta kontakt.

 

Nestleder

Kristin Annabella Kristiansen Nestleder i Arbeidsutvalget 2021-2022
Kristin Annabella Kristiansen Nestleder i Arbeidsutvalget 2021-2022

Kristin Annabella Kristiansen
Mitt navn er Kristin A. Kristiansen, jeg bor i Moss, men har tatt byggingeniør ved campus Fredrikstad. Jeg er først og fremst en studentrepresentant, det betyr at jeg er interessert i de sakene studentene er opptatt av. For at jeg skal få tak i de sakene, må vi ha engasjerte studenter som tar med sakene videre, derfor vil jeg i år jobbe for studentengasjement.

Vi skal starte allerede i fadderukene for å få tak i studenter som har lyst til å være med å gjøre en forskjell, men noe av de viktigste med studentengasjement er at du får nye venner. Det er en kjempefin måte å få kontakt med andre på. Du får også en unik innsikt i hvordan høgskolen fungerer.

Jeg vil også i år jobbe for kollektivtrafikken, selv om min rolle er organisatorisk nestleder, så mener jeg at alle skal ha lik mulighet for å komme seg til skolen. Uansett om du bor i Fredrikstad, Halden, Sarpsborg, Moss eller hvor noe enn du bor, og uansett hvor gammel du er. Fordi det siste året har vært ekstremt tøft for mange, så er det også viktig å få tilbake studentene til skolen.

Og som alltid, så skal vi sette sammen fadderstyret og lage et kjempefint studieseminar.

Ellers så kan du ofte finne meg gående i gangene på skolen, med en kaffekopp i handa. Jeg sitter ganske ofte i glassgangen ved campus Fredrikstad, fordi jeg mener vi som er studentrepresentanter må være synlig for den «vanlige» studenten i gata. I Halden kan du finne meg gående og lete etter ting, fordi jeg ikke er så kjent ved campus Halden.

Velferd- og læringsmiljøansvarlig

Velferd- og læringsmiljøansvarlig 2021/2022 Christine Ruud 
Christine Ruud, Velferd- og læringsmiljøansvarlig 2021/2022 

Christine Ruud

Kort om meg.
Hei! Mitt navn er Christine Ruud og jeg er opprinnelig fra Mysen, men er nå fast bosatt i Halden. Jeg er i mitt 3 år på Grunnskole 1-7 utdanningen.

I tillegg til å nå være deres Velferd- og Læringsmiljøansvarlig, sitter jeg i Høgskolens læringsmiljøutvalg (LMU) og i læringsmiljøpolitisk komité (LMPK) i Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Jeg setter stor pris på tilliten som er gitt meg, hvor jeg skal få jobbe med studentenes velferd og læringsmiljø både lokalt og nasjonalt. Mine hjertesaker er:

Universell utforming, både fysisk og digitalt. Studenter med behov for tilrettelegging og universell utforming opplever vansker vedrørende utdanning, som en funksjonsfrisk person ikke opplever i like stor grad. Det er utrolig viktig å gjøre utdanning og livet rundt studiene like tilgjengelig for alle, vi som studiested kan ikke være med på å skape større forskjeller på tilbudet gitt.

Godt og likeverdig studentliv betyr at vi inkluderer et vidt spenn av individer. HiØ har et stort spekter, fra studenter rett ut fra videregående, til veletablerte voksne. Min drøm og ønske er at Høgskolen, campus og livet rundt skal være trygt og oppnåelig for alle, uansett livssituasjonen.

Jeg håper på å bli bedre kjent med dere i dette kommende studieåret!

 

Utdanningskvalitetsansvarlig

Mats Christensen, Utdanningskvalitetsansvarlig i Arbeidsutvalget 2021/2022

Mats Christensen
Jeg er Mats og studerer Informasjonssystemer her i Halden. Selv startet jeg på Høgskolen i 2020, og er en ganske fersk student, men tror jeg kan bidra med mye. Jeg har tidligere erfaringer som Fadderleder for Fadderukene 2021, samt at jeg har vært tillitsvalgt under IT.

Erfaringer:
Jeg vil si at mitt arbeid som Fadderleder har gitt meg et «unikt» perspektiv inn mot Høgskolen og hvordan den funger. Jeg ønsker derfor å bruke kontaktnettverket og kunnskapen jeg har fått derifra til å gjøre Høgskolen til et bedre sted for alle studenter! Under fadderukene var jeg også med på å lage konseptet «Superfadder» sammen med SiØ og SPiØ.

Hjertesak:
Mitt mål er å gjøre campus til et mer attraktivt sted for sittende og kommende studenter. Både på et akademisk og for fritidsaktiviteter. Som student under koronapandemien har jeg sett hvor viktig det er at studenter har et godt fritidstilbud og mulighet til å gjøre ting på campus. Det er også viktig for meg at ikke alt blir sett på som et fremtidsprosjekt slik at de sittende studenter får best mulig glede av campus!

Andre ting som er viktig for meg:

  • Studentfrivilligheten
  • Likestilling
  • Samarbeid mellom ulike styrer og råd.
  • Gjøre det lettere for studenter å bli kjent mellom fakulteter og campus.

Mitt mål for studieåret 2021/2022 er å kjempe for at studentene skal ha en Høgskole de kan si seg stolte av å studere ved!

 

I tillegg til dette har Studentparlamentet en fast ansatt Organisasjonskonsulent som følger parlamentet fra år til år og som har et større administrativt ansvar innad i organisasjonen. 

Publisert 5. juli 2021 09:27 - Sist endret 4. nov. 2021 11:41