Studentparlamentets arbeidsutvalg

Studentparlamentets Arbeidsutvalg tar avgjørelser mellom SpiØs møter av organisatorisk eller administrativ art.

Arbeidsutvalget har også ansvaret for møtene og å forberede sakene til SpiØs møter.
Medlemmene i arbeidsutvalget sitter fra Juli til Juli, dette gjelder også Studentleder. 

Arbeidsutvalget (AU) innstiller til de sakene som skal tas opp på parlamentets møter. AU har tale- og forslagsrett på SpiØs møter, men ikke stemmerett. Styret består av studentleder, nestleder, læringsmiljøansvarlig og fag- og forskningspolitiskansvarlig. Arbeidsutvalget skal arbeide med de sakene som SpiØ vedtar.  

Studentparlamentet har også en Org.kons i 100 % stilling. 

Studentleder

Fahad Faisal Said
+47 953 68 136

Fungerer som Studentparlamentets øverste tillitsvalgte, og koordinerer og representerer studentene i studentdemokratiet ved HiØ. Studentleder er lederen i SpiØs arbeidsutvalg, og jobber tett med Organisasjonskonsulenten. Studentlederen er ansatt av Studentparlamentet. Studentlederen har hoved kontorplass på Studentparlamentskontoret i Halden, G1-002 (følg fotsporene fra kantina).    

Nestleder

Sander Haukdal Larsen

Sander er arbeidsutvalgets nestleder, og er studentleders stedfortreder. 
Sander har ansvar for å følge opp studentrådet til avdelingen for helse og velferd og studentrådet til lærerutdanningen. 

 

Læringsmiljøansvarlig


Stefan Hamre EK
Sitter som fast representant i høyskolens læringsmiljøutvalg. 
Stefan har ansvar for å følge opp studentrådet til avdelingen for informasjonsteknologi

 

Fag- og forskningspolitiskansvarlig


Marte Emilie Skjennem 

Marte sitter som fast representant i høyskolens utvalg for utdanningskvalitet (UKU)
Marte har ansvar for å følge opp studentrådet til Avdelingen for Ingeniørfag og Avdelingen for Økonomi, språk og samfunnsfag. 

 

 

 

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 17. okt. 2018 11:59