Studentparlamentets arbeidsutvalg

Hvert år velger Studentparlamentet representanter til sitt arbeidsutvalg, som jobber for å bedre studiene og sikre at studentenes rettigheter i varetas.

 

Arbeidsutvalget (AU) innstiller til de sakene som skal tas opp på parlamentets møter. AU har tale- og forslagsrett på SpiØs møter, men ikke stemmerett. Arbeidsutvalget skal arbeide med de sakene som SpiØ vedtar.  

Medlemmene i arbeidsutvalget sitter fra Juli til Juli, dette gjelder også Studentleder. 

Arbeidsutvalget består av Studentleder, Nestleder, Velferd- og læringsmiljøansvarlig og Utdanningskvalitetsansvarlig.  

Studentleder

Bilde av Marte Emilie Skjennem,  studentleder 2020/2021
Bilde av Marte Emilie Skjennem, Studentleder 2020/2021 

Marte Emilie Skjennem 

Jeg heter Marte Emilie og er opprinnelig fra Båstad. Jeg startet på høgskolen i 2015 og har fullført 4-årig lærerutdanning 5.-10.trinn, norsk påbyggingsstudium og fransk årsstudium. Tidligere har jeg vært programtillitsvalgt, sittet som nestleder i studentrådet til lærerutdanningen og jeg har sittet som fag- og forskningspolitisk ansvarlig (nå utdanningskvalitetsansvarlig) i arbeidsutvalget.

Jeg er utdannet frisør og make-up artist og har jobbet som norsklærer på asylmottak. Alle disse erfaringene og har bidratt til at jeg har blitt mer og mer engasjert i studentpolitikken, og spesielt har de gjort at jeg er veldig opptatt av at alle uansett bakgrunn, fortjener å bli sett og hørt. I 2020 søkte jeg studentledervervet og var så heldig å få bli deres valgte studentleder for det kommende studieåret. Mine hjertesaker er:

  • Likeverd i høyere utdanning. – Alle studenter skal bli seg sett, hørt og behandles likeverdig uavhengig av alder, kjønn, legning, religion, kultur og bakgrunn.
  • Samarbeid mellom vertskommunene og høgskolen. Dette er viktig for at studenter skal føle en tilhørighet til byen de studerer i og for at vi skal få et best mulig utdanningstilbud. For eksempel via å tilby praksisplasser og koble eksisterende tilbud innen helse, kultur og kollektivtransport opp mot studentene.
  • Engasjement hos studenter. Det skal være, og ER, lavterskel å heve stemmen sin og delta i studentpolitikken på HiØ. Vi ønsker at flest mulig skal stille til verv for å bedre sin og sine medstudenters studiehverdag. Det er gjennom dere som våger å heve stemmene deres at utdanningskvalitet, læringsmiljø og samfunnet generelt utvikles. Det er gjennom dere at vi får til endringer på studentenes premisser.

Jeg håper å se dere alle sammen innom studentparlamentskontret i løpet av studieåret. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du lurer på noe.

Nestleder

Bilde av Vetle Mæland Lode, Nestleder 2020/2021
Bilde av Vetle Mæland Lode, Nestleder 2020/2021

Vetle Mæland Lode

Kort om meg: Jeg heter Vetle og studerer dataingeniør ved HIØ. Jeg er 21 år gammel og kommer opprinnelig fra Stavanger. Jeg har tidligere vært Leder og Informasjonsansvarlig ved IT-Rådet.

Min hjertesak: Jeg brenner for å øke studentengasjementet, jeg mener dette er kjernesaken som skiller de beste utdanningsinstitusjonene ut fra gjennomsnittet. Jeg mener det er en sak som rører alle studenter og som påvirker alt fra studentenes mentale helse til læringsutbyttet fra undervisningen.

 

Velferd- og læringsmiljøansvarlig

Bilde av Sarah Lunner Velferd- og læringsmiljøansvarlig 2020/2021
Bilde av Sarah Lunner Velferd- og læringsmiljøansvarlig 2020/2021 

Sarah Naomi Lunner 

Sitter som fast representant i høgskolens læringsmiljøutvalg (LMU), og som representant i Campus-utviklings gruppen i 2020/2021

Sarah har ansvar for å følge opp studentrådet til avdelingen for Informasjonsteknologi-avdelingen, samt ingeniøravdelingen. 

Kort om seg selv: Hei, mitt navn er Sarah Lunner, og jeg er fra den lille verdensbyen, Fredrikstad. Jeg har vært student ved Høgskolen i Østfold siden høsten 2017, jeg er student ved Informasjonsteknologi avdelingen i Halden.

Jeg har allerede sittet ett år som læringsmiljøansvarlig i arbeidsutvalget, og skal fortsette i rollen som velferd-og læringsmiljøansvarlig det kommende året! Jeg gleder meg utrolig masse til arbeidet i Studentparlamentet, og fortsette jobben for at HiØ skal få et enda bedre læringsmiljø.

 Jeg har tidligere sittet i studentråd IT som informasjonsansvarlig, nestleder og leder. Jeg har også sittet som styremedlem i SIØ, og sittet som lokalagsleder i NITO studentene Halden. Jeg har erfaring fra ulike verv, og kompetanse jeg vil ta med meg inn i arbeidet jeg skal gjøre nå.

Mine hjertesaker det kommende året er å fortsette arbeidet med universell utforming, slik at campusene skal være tilgjengelig for alle studenter, ansatte samt besøkende. Jeg ønsker også å opprette en velferdskomite slik at det blir lettere å jobbe med politikk på kryss og tvers av styrer, råd og utvalg samt foreninger på HiØ. Ofte er det slik at SpiØ og andre jobber likt, men jobber hver for seg. Jeg ønsker å skape en arena for samarbeid, det er noe som heter “sterkere sammen”. 

En annen ting som er mitt fokus fremover er arbeidet med campus utvikling, og arbeidet med hvordan HiØ skal bli bedre for alle som benytter seg av lokalene på HiØ, her trenger jeg innspill fra alle studenter.

Mitt mål det kommende året er å gjøre din studiehverdag enda bedre enn nå, og dere skal vite at dere kan ta kontakt med meg når dere måtte ønske. Jeg vil jobbe for dere.

 

Utdanningskvalitetsansvarlig

Bilde av Kristin Annabella Kristiansen, Utdanningskvalitetsansvarlig 2020/2021
Bilde av Kristin Annabella Kristiansen, Utdanningskvalitetsansvarlig 2020/2021

Kristin Annabella Kristiansen 

Jeg heter Kristin og går på byggingeniør, dette året er jeg også utdanningskvalitetsansvarlig. I løpet av min periode i arbeidsutvalget vil jeg jobbe for å implementere FNs bærekraftmål inn i utdanningene og samtidig se på eksamensformene. Jeg mener FNs bærekraftmål er noe vi vil se mer av i fremtiden. I tillegg så mener jeg at eksamen bør være mer rettet mot en reell situasjon i arbeidslivet.

Jeg er også svært opptatt av kollektiv trafikken i Østfold-område, og ønsker derfor å gjøre det lettere for studentene å ta buss til skolen og at bussen går oftere og senere, for å sikre at alle får med seg undervisning som foregår i Fredrikstad og i Halden.

Jeg som person gir ikke opp så lett og ønsker det beste for studentene på Høgskolen I Østfold. Det er bare å ta kontakt om du har en god idé som kan komme studentene til nytte.

 

I tillegg til dette har Studentparlamentet en fast ansatt Organisasjonskonsulent som har ansvar for mye av det administrative, og som jobber tett med Arbeidsutvalget.  

 

Publisert 3. juli 2020 00:50 - Sist endret 3. sep. 2020 13:29