Studentparlamentets arbeidsutvalg

Hvert år velger Studentparlamentet representanter til sitt arbeidsutvalg, som jobber for å bedre studiene og sikre at studentenes rettigheter i varetas.

Arbeidsutvalget (AU) innstiller til de sakene som skal tas opp på parlamentets møter. Arbeidsutvalget har tale- og forslagsrett på Studentparlamentsmøter, men har ikke stemmerett. Arbeidsutvalget skal arbeide med de sakene som Studentparlamentet vedtar.  
Medlemmene i arbeidsutvalget sitter fra Juli til Juli, og dette gjelder også Studentleder. 

Arbeidsutvalget består av Studentleder (100%), Nestleder (50 %) Velferd- og læringsmiljøansvarlig (25 %)  og Utdanning- og kommunikasjonsansvarlig (25 %) 

I tillegg til dette har Studentparlamentet en fast ansatt Organisasjonskonsulent som følger parlamentet fra år til år og som har et større administrativt ansvar innad i organisasjonen. 

Klikk her for å se arbeidsutvalget stillingsinstrukser - denne er under revidering

For kontakt: studentparlament@hiof.no

Kontaktinformasjon for pressehenvendelser:  
Sarah Naomi Lunner, studentleder HiØ 2022/2023
Studentleder@hiof.no // 473 63 090 

Fra venstre: Mats Christensen, Ina Adele Fiskerstrand, Sarah Naomi Lunner, Elise Ager og Christine Ruud. Foto: PRIVAT.
Fra venstre: Mats Christensen, Ina Adele Fiskerstrand, Sarah Naomi Lunner, Elise Ager og Christine Ruud. Foto: PRIVAT.  Billedtekst

Sarah Naomi Lunner 

Mitt navn er Sarah, jeg er fra plankebyen aka Fredrikstad , i perioden 2021-2023 er jeg studentleder ved Høgskolen i Østfold. Dette er et fulltidsverv, som betyr at jeg ikke er student ved siden av vervet. Jeg har en bachelor i informasjonsteknologi, og et årstudium i statsvitenskap, jeg vet veldig godt hvordan det er å være student – og det er noe jeg tar med meg i jobben jeg og mitt team skal gjøre for dere studenter og for studentparlamentet.  

Jeg er en som er svært engasjert, og som vil gjøre mitt ytterste for at dere trives som student ved HiØ. Jeg gleder meg enormt til tiden fremover, og jeg er så heldig å jobbe med mange engasjerte mennesker. Jeg er svært synlig person, ganske vanskelig og ikke se eller høre meg, mens jeg rullær i gangene - så huk tak i meg når som helst.  

Prekæs.  

Ina Adele Fiskerstrand  

Heihei, mitt navn er Ina, og jeg er i år blitt valgt inn som nestleder i Arbeidsutvalget (AU). I lag med fire andre ivrige og dyktige mennesker, så jobber jeg altså for Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold. Parallelt med dette spennende vervet, så går siste året mitt på femårig lærerutdanning 1-7. Gjennom mine 4 tidligere år ved Høgskolen, så har jeg erfaring som Fadderleder i 2019, og satt 2 år i Studentråd for lærerutdanning. Jeg gleder meg stort til å jobbe for Studentparlamentet dette året, og jeg kommer til å fly mye rundt på både campus Fredrikstad og campus Halden - så det er bare å ta tak i meg om du vil preke! 

Mats Christensen 

Jeg er Mats, og er årets Utdanning- og Kommunikasjonsansvarlig, en del av min jobb er å være med på å sørge for at du er fornøyd med utdanningen din, samt sørge for at kommunikasjon fra Parlamentet blir oppretthold. Dette er min andre periode i vervet. Jeg er for øyeblikket fulltidsstudent ved siden av dette vervet, samt også nestleder i Halden Studentsamfund. Kombinasjonen av disse gir meg en veldig god innsikt i hva som skjer på skolen fra mange fronter. Jeg har en ganske erfaren bakgrunn innenfor HiØ, da jeg satt i den samme rollen i 2021-22 og dette gjorde at jeg automatisk satt i utdanningskvalitetsutvalget, jeg var Fadderleder 2021, Og sist, men ikke minst var jeg tillitsvalgt for klassen i 2020. Jeg studerer Informasjonssystemer og går nå mitt siste år her ved høgskolen. Du finner meg som regel på campus Halden da det er her jeg bor, men jeg håper på å få utforsket Fredrikstad mer også dette året! 

Christine Ruud

Mitt navn er Christine og jeg er Velferd- og Læringsmiljøansvarlig. Jeg ble i første omgang valgt inn i arbeidsutvalget i 2021-2022 - nå er jeg så heldig at jeg er valgt inn for ett år til. I min jobb så passer jeg på den overordnede velferden og læringsmiljøet til studenter. I 21/22 så var jeg leder for Læringsmiljøutvalget, i tråd med min rolle i arbeidsutvalget. Annet enn å kose meg med jobben jeg er valgt for å gjøre, så er jeg fulltidsstudent. Jeg er på mitt 4. år på grunnskolelærer 1-7, med masterfordypning i engelsk.  

Ikke nøl med å hilse på meg i gangene, jeg er hun vimsete med en relativt fargerik hårmanke. 

 


Felles saker hjertesaker for årets arbeidsutvalg:

Arbeidsutvalget sitt mål er å ivareta interessene til Studentparlamentet i Østfold.
Videre jobber Arbeidsutvalget kontinuerlig med å ivareta det gode samarbeid med vertskommunene, øverste ledelse og andre aktører som er relevant for Studentparlamentet og studentene ved
høgskolen i Østfold

 

 

Publisert 5. juli 2021 09:27 - Sist endret 22. aug. 2022 16:13