Studentparlamentets arbeidsutvalg

Studentparlamentets Arbeidsutvalg tar avgjørelser mellom SpiØs møter av organisatorisk eller administrativ art.

Arbeidsutvalget har også ansvaret for møtene og å forberede sakene til SpiØs møter.
Medlemmene i arbeidsutvalget sitter fra Juli til Juli, dette gjelder også Studentleder. 

Arbeidsutvalget (AU) innstiller til de sakene som skal tas opp på parlamentets møter. AU har tale- og forslagsrett på SpiØs møter, men ikke stemmerett. Styret består av studentleder, nestleder, læringsmiljøansvarlig og fag- og forskningspolitiskansvarlig. Arbeidsutvalget skal arbeide med de sakene som SpiØ vedtar.  Studentparlamentet har også en Org.kons i 100 % stilling. 

Studentleder

Bilde av studentleder Preben Reinaas Rotlid

Preben Reinaas Rotlid 
+47 984 51 110

Fungerer som Studentparlamentets øverste tillitsvalgte, og koordinerer og representerer studentene i studentdemokratiet ved HiØ. Studentleder er lederen i SpiØs arbeidsutvalg, og jobber tett med Organisasjonskonsulenten. Studentlederen er ansatt av Studentparlamentet. Studentlederen har hoved kontorplass på Studentparlamentskontoret i Halden, G1-002 (følg fotsporene fra kantina).    

Kort om seg selv: Jeg heter Preben, er 21 år og kommer fra Molde. Jeg startet på Høgskolen i Østfold i 2016 og har siden den tid fullført en bachelor på lærerutdanningen, der jeg skrev om bærekraftig utvikling sin rolle i kunst og håndverk faget. Tidligere så har jeg vært programtillitsvalgt for min klasse, samt studentrådsleder for avdeling for lærerutdanning, jeg satt også tidligere som læringsmiljøansvarlig i arbeidsutvalget. Det jeg virkelig brenner for er at studentstemmen skal bli hørt, studentene skal føle at de medvirker til sin utdanning. Det er også viktig for meg at det skal være lavterskel å engasjere seg, det kreves ingen forkunnskaper for å ta et verv og det er viktig med engasjerte studentstemmer inn i alle styrer, råd og utvalg ved Høgskolen i Østfold. Det skal det være sosialt, trivelig, utviklende og ikke minst skal det være gøy å engasjere seg rundt sin egen og medstudenters utdanningskvalitet og læringsmiljø.

Nestleder

Bilde av nestleder Per Oscar Wærnes
Bilde av nestleder  Per Oscar Wærnes

Per Oscar Wærnes
Per Oscar er arbeidsutvalgets nestleder, og er studentleders stedfortreder.

Per Oscar har ansvar for å følge opp studentrådet til avdelingen for helse og velferd (HV) og studentrådet til avdelingen for informasjonsteknologi (IT)

Kort om seg selv: Mitt navn er Per Oscar Wærnes, 22 år og kommer i fra Fredrikstad. Jeg startet på Høgskolen i Østfold i 2018 og studerer nå mitt andre år på Innovasjon og Prosjektledelse i avdeling Fredrikstad.

Jeg sitter nå på stillingen som Nestleder i Arbeidsutvalget for 2019/2020. Tidligere satt jeg på stillingen som programmtillitsvalgt ansvarlig for IR-Rådet.
I min tid som rådsmedlem jobbet jeg og rådet mye med å gjøre skolen til ett sikrere sted å være. Dette er noe jeg har tatt med meg videre og kommer til å jobbe aktivt med.

Det er store forskjeller mellom studiestedene og vi vil jobbe med å gjøre disse forskjellene mindre. Jeg vil at studenter fra start vet hva studentparlamentet er, hvorfor det er her, rollen den har for studentene og hvorfor DU burde stille til valg.

Jeg ser fram imot et lærerikt år med mye fremgang for studentene og Høgskolen.

Læringsmiljøansvarlig

Bilde av læringsmiljøansvarlig Sarah Lunner 

Sarah Lunner 
Sitter som fast representant i høyskolens læringsmiljøutvalg (LMU). 
Sarah har ansvar for å følge opp studentrådet til avdelingen for Lærerutdanning (LU) , og for avdelingen til Ingeniørfag (IR). 

Kort om seg selv: 

Hei, mitt navn er Sarah Lunner, og jeg er fra den lille verdensbyen, Fredrikstad. Jeg har vært student ved Høgskolen i Østfold siden høsten 2017, jeg er student ved Informasjonsteknologi avdelingen i Halden.

Nå sitter jeg som læringsmiljøansvarlig i Arbeidsutvalget 2019/2020, men før jeg inntok dette vervet har jeg hatt en fartstid med ulike verv. Jeg har tidligere sittet i studentråd IT som informasjonsansvarlig, nestleder og leder. Jeg har også sittet som styremedlem i SIØ, og sittet et halvt år som fast studentrepresentant i læringsmiljøutvalget.

I min tid som engasjert student har hjulpet meg med å bli tryggere på meg selv, og jeg har fått et større nettverk enn det jeg hadde før jeg hadde verv.

Mine hjertesaker det kommende året vil være å bli mer synlig på ulike plattformer, slik at dere kan bli kjent med oss i parlamentet, samt styrer råd og utvalg. Jeg vil også jobbe tett med læringsmiljøet ved skolen, da det er meget viktig at alle studenter har like muligheter og rettigheter.

Jeg vil jobbe for at campusene i Halden og Fredrikstad skal bli mere like, at det ikke skal være så store forskjeller som det er i dag.

Mitt mål det kommende året er å gjøre din studiehverdag enda bedre enn nå, og dere skal vite at dere kan ta kontakt med meg når dere måtte ønske. Jeg vil jobbe for dere :)

Utdanningskvalitetsansvarlig

Bilde av utdanningskvalitetsansvarlig Fahad Said

Fahad Faisal Said
Sitter som fast representant i høyskolens Utdannings- og kvalitetsutvalg (UKU) 
Fahad har ansvar for å følge opp studentrådet til avdelingen for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS). 

Kort om seg selv:  Mitt navn er Fahad og jeg er deres utdanningskvalitetsansvarlig for perioden 2019/2020. Jeg studerer master i anvendt informatikk ved avdelingen for informasjonsteknologi. Studentparlamentet har vært en del av studielivet mitt i Januar 2017. Jeg har siden da lagt på meg en del erfaring innenfor forskjellige felter når det gjelder studentmedvirkning, representasjon og aktiviteter utenfor forelesningssalen.

Min rolle i Arbeidsutvalget vil være innenfor alt som omhandler utdanningskvalitet. Det vil si at jeg jobber for at blant annet eksamen, forelesning, praksis, pensumlister og studieplaner skal være mest optimalt for studenter gjennom det som finnes av lover, forskrifter, studiebarometeret og meldinger fra kunnskapsdepartementet i dag. Det som engasjerer meg mest er kollektivtilbudet mellom Halden og Fredrikstad, da jeg mener at det kan absolutt være et bedre tilbud for våre studenter.

De som kjenner til meg og arbeidet mitt vet at jeg tar alle saker på alvor og vil alltid prøve å løse de så fort som mulig. Jeg gleder meg til å kjempe for deres studiehverdag. Alle saker er viktige, det er bare å vite hvor de skal sendes til.

 

 

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 12. juli 2019 15:24