Studentparlamentets arbeidsutvalg

Studentparlamentets Arbeidsutvalg tar avgjørelser mellom SpiØs møter av organisatorisk eller administrativ art.

Fv. studentleder Preben Reinaas Rotlid, nestleder Fahad Faisal Said, læringsmiljøansvarlig Sarah Naomi Lunner, utdanningskvalitetsansvarlig Maria Barth Rugland

 

Arbeidsutvalget har også ansvaret for møtene og å forberede sakene til SpiØs møter.
Medlemmene i arbeidsutvalget sitter fra Juli til Juli, dette gjelder også Studentleder. 

Arbeidsutvalget (AU) innstiller til de sakene som skal tas opp på parlamentets møter. AU har tale- og forslagsrett på SpiØs møter, men ikke stemmerett. Styret består av studentleder, nestleder, læringsmiljøansvarlig og utdanningskvalitetsansvarlig. Arbeidsutvalget skal arbeide med de sakene som SpiØ vedtar.  

Studentleder

Bilde av studentleder Preben Reinaas Rotlid
Bilde av studentleder Preben Reinaas Rotlid

Preben Reinaas Rotlid 
+47 984 51 110

Fungerer som Studentparlamentets øverste tillitsvalgte, og koordinerer og representerer studentene i studentdemokratiet ved HiØ. Studentleder er lederen i SpiØs arbeidsutvalg. Studentlederen er ansatt av Studentparlamentet. Studentlederen har hoved kontorplass på Studentparlamentskontoret i Halden, G1-002 (følg fotsporene fra kantina).    

Kort om seg selv: Jeg heter Preben, er 22 år og kommer fra Molde. Jeg startet på Høgskolen i Østfold i 2016 og har siden den tid fullført en bachelor på lærerutdanningen, der jeg skrev om bærekraftig utvikling sin rolle i kunst og håndverk faget. Tidligere så har jeg vært programtillitsvalgt for min klasse, samt studentrådsleder for avdeling for lærerutdanning, jeg satt også tidligere som læringsmiljøansvarlig i arbeidsutvalget. Det jeg virkelig brenner for er at studentstemmen skal bli hørt og at studentene skal føle at de medvirker til sin utdanning. Det er også viktig for meg at det skal være lavterskel å engasjere seg, det kreves ingen forkunnskaper for å ta et verv og det er viktig med engasjerte studentstemmer inn i alle styrer, råd og utvalg ved Høgskolen i Østfold. Det skal det være sosialt, trivelig, utviklende og ikke minst skal det være gøy å engasjere seg rundt sin egen og medstudenters utdanningskvalitet og læringsmiljø.

Nestleder

Bilde av nestleder Fahad Said
Bilde av nestleder Fahad Faisal Said

Fahad Faisal Said

Fahad er arbeidsutvalgets nestleder, og er studentleders stedfortreder.  Fahad har ansvar for å følge opp studentrådet til avdelingen for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS) og fadderstyret i 2020.

Kort om seg selv:  Mitt navn er Fahad og studerer master i anvendt informatikk ved avdelingen for informasjonsteknologi.  Er egentlig fra Somalia (2009), men har bruk mesteparten av livet mitt i Norges mest attraktive by her i Fredrikstad. Studentparlamentet har vært en del av studielivet mitt i januar 2017. Jeg har siden da lagt på meg en del erfaring innenfor forskjellige felter når det gjelder studentmedvirkning, representasjon og aktiviteter utenfor forelesningssalen. Jeg har sitter i fadderstyret som nestleder og i studentrådet som studentrådsleder. Engasjementet ble så stort at jeg endte opp med å påta meg vervet som studentleder i 2018. 

Min rolle i Arbeidsutvalget vil være å bistå studentleder med det organisatoriske i parlamentet, samt være en ressurs med gjenstående arbeidsoppgaver ved behov. Jeg har kontortid på lik linje med resten av utvalget, der det er mulig å komme innom med henvendelser.  For tiden jobber jeg med interne saker i organisasjonen, markedsføring og rekruttering av dyktige medlemmer til fadderstyret i 2020.  Det som engasjerer meg mest, er koblingen mellom vertskommunene og høgskolen. Dette innebærer å jobbe for at studentene skal kunne benytte seg av det byene har og eventuelt finne relevant praksis og jobb.  De som kjenner til meg og arbeidet mitt vet at jeg tar alle saker på alvor og vil alltid prøve å løse de så fort som mulig. Jeg gleder meg til å kjempe for deres studiehverdag. Alle saker er viktige, det er bare å vite hvor de skal sendes til.

Læringsmiljøansvarlig

Bilde av læringsmiljøansvarlig Sarah Lunner 
Bilde av læringsmiljøansvarlig Sarah Naomi Lunner 

Sarah Naomi Lunner 
Sitter som fast representant i høyskolens læringsmiljøutvalg (LMU). 
Sarah har ansvar for å følge opp studentrådet til avdelingen for Lærerutdanning (LU) , og for avdelingen til Ingeniørfag (IR). 

Kort om seg selv: Hei, mitt navn er Sarah Lunner, og jeg er fra den lille verdensbyen, Fredrikstad. Jeg har vært student ved Høgskolen i Østfold siden høsten 2017, jeg er student ved Informasjonsteknologi avdelingen i Halden.

Nå sitter jeg som læringsmiljøansvarlig i Arbeidsutvalget 2019/2020, men før jeg inntok dette vervet har jeg hatt en fartstid med ulike verv. Jeg har tidligere sittet i studentråd IT som informasjonsansvarlig, nestleder og leder. Jeg har også sittet som styremedlem i SIØ, og sittet et halvt år som fast studentrepresentant i læringsmiljøutvalget.

I min tid som engasjert student har hjulpet meg med å bli tryggere på meg selv, og jeg har fått et større nettverk enn det jeg hadde før jeg hadde verv.

Mine hjertesaker det kommende året vil være å bli mer synlig på ulike plattformer, slik at dere kan bli kjent med oss i parlamentet, samt styrer råd og utvalg. Jeg vil også jobbe tett med læringsmiljøet ved skolen, da det er meget viktig at alle studenter har like muligheter og rettigheter.

Jeg vil jobbe for at campusene i Halden og Fredrikstad skal bli mere like, at det ikke skal være så store forskjeller som det er i dag.

Mitt mål det kommende året er å gjøre din studiehverdag enda bedre enn nå, og dere skal vite at dere kan ta kontakt med meg når dere måtte ønske. Jeg vil jobbe for dere.

Utdanningskvalitetsansvarlig

Bilde av utdaningskvalitetsansvarlig Maria Barth Rugland
Bilde av utdanningskvalitetsansvarlig Maria Barth Rugland

Maria Barth Rugland

Sitter som fast representant i Høgskolens Utdannings- og kvalitetsutvalg (UKU).
Maria har ansvar for å følge opp studentrådet til avdelingen for helse og velferd (HV) og avdelingen for lærerutdanning (LU). 

Kort om seg selv: Mitt navn er Maria og jeg studerer 3. året, sykepleie. Jeg er deres utdanningskvalitetsansvarlig for våren 2020.
Fra tidligere har jeg sittet ett år som programtillitsvalgtansvarlig i Studentrådet for Helse og Velferd, samt sittet som studentrepresentant i ulike utvalg, blant annet UKU.

Mine hjertesaker handler hovedsakelig om at studentene ved Høgskolen i Østfold skal oppleve å bli hørt i saker som omhandler utdanningskvalitet – da det er studentene som har mest å si på hva som faktisk fungerer og ikke fungerer i praksis. I mitt arbeid som utdanningskvalitetsansvarlig vil jeg ta for meg saker om blant annet praksis, eksamen og forelesninger. En spesifikk sak jeg ønsker å jobbe med det neste halvåret er resolusjonen «mot 80 % oppmøte» skrevet av studentrådet v/avdeling for Lærerutdanning.

Jeg gleder meg til å jobbe for dere studenter dette halvåret – hvis det skulle være en sak dere ønsker å fremme: ikke nøl med å ta kontakt!

 

 

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 22. jan. 2020 16:46