Organisasjonskonsulenten

Studentparlamentet har en fast ansatt organisasjonskonsulent som bl.a. har ansvar for det administrative og organisatoriske for Studentparlamentet, og skal være en ressurs for studentdemokratiets øvrige medlemmer. 

Organisasjonskonsulenten har også arbeidsoppgaver ved internasjonalt kontor, og fungerer blant annet som kontaktperson for internasjonale studenter.

Organisasjonskonsulenten har kontor G1-005 (ved siden av Studentparlamentskontoret) på studiested Halden.

epost: orgkonsulent@hiof.no
Telefon: 69 60 82 29 

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 7. feb. 2020 17:52