Organisasjonskonsulenten

Studentparlamentet har en fast ansatt organisasjonskonsulent som bl.a. har ansvar for det administrative og organisatoriske for Studentparlamentet, og skal være en ressurs for studentdemokratiets øvrige medlemmer. Organisasjonskonsulenten er kontinutetsbæreren til Studentdemokratiet og jobber tett med enhver tid valgte studentleder og arbeidsutvalg. 

Organisasjonskonsulenten har også arbeidsoppgaver andre oppgaver i Seksjonen for Studenttjenester. 

Organisasjonskonsulenten har kontor C2-002 på studiested Halden, men vil kunne treffes på Parlamentskontoret på hvert studiested noen tider i uken. 

epost: orgkonsulent@hiof.no
Telefon: 69 60 82 29 

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 29. okt. 2021 08:42