Styringsdokumenter

Styringsdokumentene til Studentparlamentet. 

Her finner du til enhver tid gjeldende styringsdokumenter.
Noe du savner eller ikke finner, ta kontakt med oss: studentparlament@hiof.no 

 

Samarbeidsavtalen mellom studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Østfold finner du i PDF her. Avtalen regulerer samarbeidet og den gjensidige ytelsen mellom partene. Trykk på meg for å lese avtalen. Samarbeidsavtalen har også et tilleggsnotat da det har foregått endringer av den art som gjør det nødvendig, Tilleggsnotat til gjeldende samarbeidsavtale

Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold har også styringsdokumenter som må følges i sin helhet, disse revideres dersom det er nødvendig. Vedtektene for studentparlamentet regulerer den daglige driften av SpiØ. Studentdemokratiet er bestående av studentråd som har sin egen Funksjonsbeskrivelse, som viser arbeidsoppgavene til de ulike rollene i rådet. 

Studentparlamentet har en Arbeidsplanen som gir et utgangspunkt på fokusområder det inneværende året. 

Forretningsorden skal sikre gods saksgang og behandling samt gi forutsigbarhet i spilleregler for deltagere på møtene i Studentparlamentet.

Studentdemokratiet har ansvar for og gjennomfører valg årlig. Derfor er det et eget Valgreglement som regulerer ansvarsområder og bestemmelser. 

Studentdemokratiet har et arbeidsutvalg, funskjonsbeskrivelsen vil bli publisert på nettsidene så fort disse er ferdig revidert. 

 

Studentdemokratiet har også komiteer som har sine egne funskjonsbeskrivelser og bestemmelser, disse kan leses under. 

Publisert 28. mai 2018 10:46 - Sist endret 3. okt. 2022 13:29