Studentrådene

Hver avdeling ved høgskolen i Østfold har hvert sitt Studentråd som består av fem rådsmedlemmer. Her kan du få informasjon om ditt studentråd og finne ut hva studentrådenes formål er. 

Studentrådsmedlemmene velges for ett år av gangen ved studentvalget som gjennomføres for hver avdelingen i månedsskifte oktober/november. 
Her ser du funksjonsbeskrivelsene til hver av de fem medlemmene i hvert studentråd. 

Studentrådene 2019

Studentråd for Avdelingen for Ingeniørfag (IR)

Fra venstre: Nestleder: Malene Heggebø Watne, Markedsførings- og rekrutteringsansvarlig Synne Sneltorp, Leder: Johann Berg, Informasjonsansvarlig: Hanne Kristin Sudmann Steensæth og Programtillitsvalgtsansvarlig Per Oscar Wærnes

Studentrådet IR har kontortid på torsdager fra kl. 14:00 til 16:00, da finner du en eller fra medlemmer fra rådet på Parlamentskontoret i M4 i Fredrikstad. 

For å få kontakt med studentrådet er det bare å sende en epost til: studentrad-ir@hiof.no

Studentråd for Avdelingen for Lærerutdanningen (LU)

Fra venstre: Informasjonsansvarlig Frida Vidme, Programtillitsvalgtansvarlig Ella Koteng, Leder: Camilla Martinsen, Markedsføring- og rekrutteringsansvarlig Lars Vegard og nestleder Helene Hove Gjøs

Studentrådet LU har kontortid på onsdager mellom kl. 11:00 og 13:00, da finner du en eller flere medlemmer fra rådet på Studentparlamentskontoret i Halden på rom G1-002.

For å få kontakt med studentrådet er det bare å sende en epost til: studentrad-lu@hiof.no  

Studentråd for Avdelingen for Informasjonsteknologi (IT)

Fra Venstre: Programtillitsvalgtansvarlig Ibo Ibrahim Ali, Markedsføring- og rekruteringsansvarlig Synne Kristin Evensen, Leder Sarah Lunner, Informasjonsansvarlig Fredrik Osvald og Nestleder Ingrid Elise Krogh Dahl

Studentrådet IT har kontortid på onsdager mellom kl. 10:00 og 12:00, da finner du en eller flere medlemmer fra rådet på Studentparlamentskontoret i Halden på rom G1-002.

For å få kontakt med studentrådet er det bare å sende en epost til: studentrad-it@hiof.no

Studentråd for Avdelingen for  Helse- og velferd (HV)

Fra ventre: Leder Steffen Fjellheim, Programtillitsvalgtansvarlig Maria Rugland, Informasjonsansvarlig Linda Tanutra Jonassen, Markedsførings- og rekrutteringansvarlig Ronaz Bagheri og Nestleder Kim-Andre Lintho
Fra venstre: Leder Steffen Fjellheim, Programtillitsvalgtansvarlig Maria Rugland, Informasjonsansvarlig Linda Tanutra Jonassen, Markedsførings- og rekrutteringsansvarlig Ronaz Bagheri og Nestleder Kim-Andre Lintho

Studentrådet HV har kontortid på onsdager fra kl. 12:00 til 13:00, da finner du en eller fra medlemmer fra rådet på Parlamentskontoret i M4 i Fredrikstad. 

For å få kontakt med studentrådet er det bare å sende en epost til: studentrad-hs@hiof.no

Studentråd for Avdelingen for Økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS) 

Fra venstre: Markedsføring- og rekruteringsansvarlig Parsa Davani, Leder Ylber Isufi, Nestleder: Adnana Osmanbašić, Informasjonsansvarlig Edvin Karlsen og programtillitsvalgtsansvarlig Frida Bjercke Bye

Studentrådet ØSS har kontortid på Mandager fra kl. 14:00 til 16:00, da finner du en eller fra medlemmer fra rådet på Parlamentskontoret i G1-002  i Halden. 

For å få kontakt med studentrådet er det bare å sende en epost til: studenrad-oss@hiof.no

Publisert 13. feb. 2019 16:25 - Sist endret 14. feb. 2019 10:36