Studentrådene

Hver avdeling ved høgskolen i Østfold har hvert sitt Studentråd som består av fem rådsmedlemmer. Her kan du få informasjon om ditt studentråd og finne ut hva studentrådenes formål er. 

Studentrådsmedlemmene velges for ett år av gangen ved studentvalget som gjennomføres for hver avdelingen i månedsskifte oktober/november. 
Lurer du på hva et studentråd er? Her ser du funksjonsbeskrivelsene til hver av de fem medlemmene i hvert studentråd. 

 

Finn ditt studentråd her:

Studentråd for avdeling for Ingeniørfag

Studentråd for avdeling for Lærerutdanning

Studentråd for avdeling for Informasjonsteknologi

Studentråd for avdeling for Helse- og Velferdsfag

Studentråd for avdeling for Økonomi, språk og samfunnsfag

Studentrådene 2020

Studentråd for Avdelingen for Ingeniørfag (IR)

Studentrådet IR har kontortid på mandager mellom kl. 10:15 og 12:00, da finner du en eller flere medlemmer fra rådet på Studentparlamentskontoret i M4 i Fredrikstad. 

Medlemmene i Studentråd IR er: 
Synne Graven-Sneltorp - Studentrådsleder
Sandra Ryen - Nestleder 
Josefine Karen Fredriksen - Informasjonsansvarlig
Silje Wold - Programtillitsvalgtansvarlig 
Oussama Louhibi - PR- og rekrutteringsansvarlig 

Studentrådet på Ingeniør ønsker denne perioden å fokusere spesielt på:

 • Styrke samarbeid med Fredrikstad Studentsamfund, akademi for scenekunst og internt på avdelingen.
 • Bedre læringsmiljø (ventilasjon, stikkontakter, prosjektorer o.l.)
 • Tilfredstillende utdanningskvalitet på avdelingen

For å få kontakt med studentrådet er det bare å sende en epost til: studentrad-ir@hiof.no
Studentråd IR har sin egen Facebook side der du også kan komme i direkte kontakt med rådet, trykk her! 

 

Studentråd for Avdelingen for Lærerutdanningen (LU)

Studentrådet LU har kontortid på tirsdager mellom kl. 11:00 og 13:00, da finner du en eller flere medlemmer fra rådet på Studentparlamentskontoret i Halden på rom G1-002.

Medlemmene i studentråd LU er: 
Frida Vidme - Studentrådsleder
Elise Glad Lien - Informasjonsansvarlig
Linn Josefsen - Programtillitsvalgtansvarlig 
Ina Adele Fiskerstrand - PR - og rekrutteringsansvarlig 
 

Studentrådet på Lærerutdanning ønsker denne perioden å fokusere spesielt på:

 • 80% oppmøteplikt
 • Flere leseplasser på skolen
 • Gratisprinsippet

For å få kontakt med studentrådet er det bare å sende en epost til: studentrad-lu@hiof.no  
Studentråd LU har sin egen Facebook side der du også kan komme i direkte kontaktet med rådet, trykk her! 

 

Studentråd for Avdelingen for Informasjonsteknologi (IT)

Studentrådet IT har kontortid på onsdager mellom kl. 10:00 og 12:00, da finner du en eller flere medlemmer fra rådet på Studentparlamentskontoret i Halden på rom G1-002.

Medlemmene i Studentråd IT er: 
Charis Schille - Studentrådsleder
Andrea Nilsson - Informasjonsansvarlig
Aleksander Tomic - Programtillitsvalgtansvarlig
Khayam Nami- PR og rekrutteringsansvarlig 
 

Studentrådet på Informasjonsteknologi ønsker denne perioden å fokusere spesielt på:

 • Jobbe for økt arbeidslivsrelevans innen utdanningene
 • Samarbeide med linjeforeningen Enigma for økt sosialt og faglig engasjement blant IT studenter
 • Jobbe for økt studentvelferd for studenter på IT og for studenter på høgskolen generelt

For å få kontakt med studentrådet er det bare å sende en epost til: studentrad-it@hiof.no
Studentråd IT har sin egen Facebook side der du også kan komme i direkte kontakt med rådet, trykk her! 

 

Studentråd for Avdelingen for  Helse- og velferd (HV)

Studentrådet HV har kontortid på onsdager mellom kl. 12:00 og 14:00 da finner du en eller flere medlemmer fra rådet på Parlamentskontoret i M4 i Fredrikstad. 

Medlemmene i Studentråd HV er: 
Madeleine Fallang - Studentrådsleder
Milena Sandi Cruz - Nestleder
Kåre André Sørensen- Programtillitsvalgtansvarlig 

 • Flere studentarrangementer
 • Skape mer engasjement
 • Mer samlet høgskole

For å få kontakt med studentrådet er det bare å sende en epost til: studentrad-hv@hiof.no
Studentråd HV har sin egen Facebook side der du også kan komme i direkte kontakt med studentrådet, trykk her!  

 

Studentråd for Avdelingen for Økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS) 

Studentrådet ØSS har kontortid på Mandager fra kl. 11:00 til 13:00, da finner du en eller fra medlemmer fra rådet på Parlamentskontoret i G1-002  i Halden. 

Medlemmene i Studentråd ØSS er: 
Yashar Irandoust - Studentrådsleder
Kawser Mudey - Nestleder 
Camilla Damholen-Hæger - Informasjonsansvarlig 
Maiken Frantzen - Programtillitsvalgtansvarlig
Dea Sadiku - PR- og rekrutteringsansvarlig 

 • Etablere linjeforening
 • Tilrettelegge for mer sosialisering
 • Etablere studentavis

For å få kontakt med studentrådet er det bare å sende en epost til: studenrad-oss@hiof.no
Studentråd ØSS har sin egen Facebook side der du også kan komme i direkte kontakt med studentrådet, trykk her!

Publisert 13. feb. 2019 16:25 - Sist endret 22. sep. 2020 14:29