Styrer og utvalg

Har du lyst til å være med på å forbedre Høgskolen i Østfold? Vil du ha en finger med i spillet når avgjørelser tas? Har du tanker og idéer rundt læringsmiljø, utdanningskvalitet eller forskning du vil få frem?

Om du stiller som representant i et av HiØs, SiØs eller Studentparlamentets styrer og utvalg, kan du være med på å gjøre en forskjell – samtidig som du får nyttige erfaringer og noe å vise til på CVen! I følge lov skal studentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i utvalgene ved HiØ. Studentparlamentet velger studentrepresentanter til de aktuelle utvalgene i vårsemesteret, og funksjonstiden er fra sommer til sommer.

Oppgaver og arbeidsmengde

Opplæring gis i starten av høstsemesteret under et eget opplæringsseminar. Medlem i utvalg plikter å sette seg inn i sakspapirene i forkant av møtene, og har som hovedregel selv anvar for å kalle inn vara ved forfall. Som studentrepresentant deltar man i utvalgets møter (tre-fire per semester), og melder inn saker fra Studentparlamentet når det er relevant. Man skal tilsvarende rapportere tilbake til Studentparlamentet om relevante saker fra utvalget. I de fleste utvalgene varer møtene i rundt 3 timer, og man bør beregne 1-2 timer forberedelsestid. Verv med ekstra stor arbeidsmengde (arbeidsutvalget, høgskolestyret, klagenemnda, leder av LMU) honoreres med møtekompensasjon. Møte som ikke foregår på samme studiested, gir rett på reisekompensasjon.

Goder

De viktigste godene man får for et tillitsverv er egen utvikling og erfaringer, og at man blir ettertraktet blant arbeidsgivere! Frivillig erfaring kan være det som får CVen din til å skille seg ut fra de andre. I tillegg gjør man en viktig jobb med å tale studentenes sak, slik at vi alltid er med når de store avgjørelsene blir tatt.

Varaer

For hvert av vervene (utenom i Studentparlamentets arbeidsutvalg) er det plass til like mange varaer. Disse deltar på møter om den faste representanten ikke kan stille, og får attest på vervet sitt på lik linje med andre.

Still som kandidat nå!

Kontakt oss gjerne for spørsmål og andre henvendelser. Du kan også ringe oss på telefon 69 21 58 78 (organisasjonskonsulent) eller 69 21 58 24 (studentleder), eller sende oss en e-post på studentparlament@hiof.no.

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 14. mai 2018 14:30