Styrer, råd og utvalg

Har du lyst til å være med på å forbedre Høgskolen i Østfold? Vil du ha en finger med i spillet når avgjørelser tas? Har du tanker og idéer rundt læringsmiljø, utdanningskvalitet eller forskning du vil få frem?

Ønsker du å engasjere deg? For at studentene ved Høgskolen i Østfold skal få kunne medvirke, så er det helt avgjørende at studenter stiller til valg i alle de ulike styrer, råd og utvalgene vi har. Det trengs ingen forkunnskaper, og tidsbruk på vervet kan tilpasses. 

Studentparlamentet velger studentrepresentanter til de ulike styrer, råd og utvalgene i vårsemesteret, og funksjonstiden er fra sommer til sommer.

For mer informasjon om vervene kontakt sekretærene for utvalgene direkte, eller send studentparlament@hiof.no en epost. 

Vi har følgende utvalg du kan stille til:

I SiØs styre sitter det 4 faste representanter, samt 4 vara representanter. I dette vervet vil du være en del av SiØs styre, hvor studentene sitter med flertall. Styreleder velges blant de 4 faste studentene og er alltid en student. Det utbetales også honorar til styrets medlemmer.

I LMU sitter det 4 studentrepresentanter, samt 4 vara representanter. Læringsmiljøutvalget er et lovpålagt utvalg, hvor 50% av medlemmene er studenter.

I UKU sitter det 1 faste representanter, samt 1 vara representanter.

I ansettelsesutvalget sitter det 1 studentrepresentant, samt 1 vara representant.

I FoU sitter det 1 fast representant, samt 1 vara representant.

I AMU sitter det 1 fast representant, samt 1 vara representant.

 

Studentleder

Hvert år velges det 1 studentleder for ett studieår av gangen som fungerer som Høgskolens øverste student tillitsvalgte. Studentleder er leder av Studentparlamentet og jobber studentpolitisk, og er ett 100% frikjøpt verv. Studentleder sitter også i arbeidsutvalget sammen med 3 andre studentrepresentanter.

 

Nestleder i Arbeidsutvalget

Hvert år velges det 1 nestleder i arbeidsutvalget for ett studieår av gangen som fungerer som studentleders stedsfortreder. Nestleder jobber for Studentparlamentet, og er ett 20% frikjøpt verv. Nestleder i Arbeidsutvalget sitter sammen med Studentleder og 2 andre studentrepresentanter, og sammen utgjør de arbeidsutvalget i Studentparlamentet.

 

Arbeidsutvalget i Studentparlamentet

I Arbeidsutvalget trenger vi 2 studentrepresentanter. Arbeidsutvalget består også av studentleder og nestleder. Det velges inn 2 representanter til arbeidsutvalget, hvorav begge er 20% lønnet verv, som seg imellom bestemmer hvem som skal være Utdanningskvalitetsansvarlig (og skal sitte i UKU) og hvem som blir Velferd- og Læringsmiljøansvarlig (og skal sitte i LMU).

Sammen med studentleder og nestleder utgjør disse to Studentparlamentets arbeidsutvalg, med støtte fra Organisasjonskonsulenten som har ansvar for administrasjon og veiledning. 

 

Høgskolestyret

I Høgskolestyret trenger vi 1 mannlig og 1 kvinnelig studentrepresentant, samt 2 vara representanter. Høgskolestyret er det øverste beslutningsorganet ved instutisjonen og er et honorert verv.

Klagenemnda

I Klagenemnda trenger vi 2 studentrepresentanter, samt 2 vara representanter. 

Skikkethetsnemnda

I skikkethetsnemnda trenger vi 1 studentrepresentant fra Helse- og Velferdsfag, samt 1 studentrepresentant fra Lærerutdanningen.

Oppgaver og arbeidsmengde

Opplæring gis i starten av høstsemesteret under et eget opplæringsseminar. Medlem i utvalg plikter å sette seg inn i sakspapirene i forkant av møtene, og har som hovedregel selv ansvar for å kalle inn vara ved forfall. Som studentrepresentant deltar man i utvalgets møter, og melder inn saker fra Studentparlamentet når det er relevant. Man skal tilsvarende rapportere tilbake til Studentparlamentet om relevante saker fra utvalget. Verv med ekstra stor arbeidsmengde (arbeidsutvalget, høgskolestyret, klagenemnda, leder av læringsmiljøutvalget) honoreres med møtekompensasjon. Møte som ikke foregår på samme studiested, gir rett på reisekompensasjon. De ulike styrer, råd og utvalgene skal også kunne tilpasse møtene til når studentene har mulighet.

Goder

De viktigste godene man får for et tillitsverv er egen utvikling og erfaringer, og at man blir ettertraktet blant arbeidsgivere. Frivillige verv kan være det som får CVen din til å skille seg ut fra de andre. I tillegg gjør man en viktig jobb med å tale studentenes sak, slik at vi alltid er med når de store avgjørelsene blir tatt.

Varaer

For hvert av vervene (utenom i Studentparlamentets arbeidsutvalg) er det plass til like mange varaer. Disse deltar på møter om den faste representanten ikke kan stille, og får attest på vervet sitt på lik linje med andre.

 

Kontakt oss gjerne for spørsmål og andre henvendelser. Send oss gjerne en epost studentparlament@hiof.no eller stikk innom et av kontorene våre. I Halden er kontoret vårt G1-002 og kontoret i Fredrikstad ligger i M4.  Du kan også ta kontakt med studentparlamentet via facebook.

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 20. des. 2021 12:17