Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget skal sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø ved HiØ, delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, samt nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Dette gjøres gjennom systematisk kartlegging og undersøkelser i virksomheten, med påfølgende rapportering. AMU skal påse at alle ansatte får innsikt i arbeidsmiljøarbeidet, og at tillitsvalgte får den pålagte opplæring for å ivareta sine oppgaver.

Medlemmer:

3 representanter for arbeidsgiver, to for arbeidstaker, samt hovedverneombud. En representant fra Halden Felles Bedriftshelsetjeneste, og en student, møter med tale- og forslagsrett.

Sekretær:

Sentral HMS-koordinator Åsa Lier.

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

På hvert av studiestedene (Halden og Fredrikstad) finnes det i tillegg et lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU). LAMU skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeid og nøye følge utviklingen som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. LAMU rapporterer til det sentrale utvalget (AMU). De lokale utvalgene består av medlemmer fra arbeidsgiver og arbeidstaker (4 fra hver part i Halden, 3 i Fredrikstad). I tillegg har hovedverneombud, Halden Felles Bedriftshelsetjeneste og en student møte- og talerett.

Sekretær:

For LAMU Halden: Anne Malme, for LAMU Fredrikstad: Tonje Brun.

Mer informasjon:

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 7. mai 2019 13:01