Avdelingsstyrene

Avdelingsstyret er avdelingens øverste organ, og skal sørge for at den daglige virksomheten ved avdelingen videreutvikles og holder høy kvalitet. Det har tilsyn med at avdelingen drives effektivt og økonomisk forsvarlig, i overensstemmelse med lover og regler, samt høgskolestyrets gitte rammer og mål. Styret vedtar avdelingens strategi for generelt planleggings- og utviklingsarbeid, avdelingens budsjett, dens retningslinjer og prioriteringer for faglig virksomhet, samt oppnevnelse av avdelingens representanter. Det har en rådgivende funksjon for tilsetting av studieledere, oppnevning av programansvarlige og andre saker dekan legger frem for avdelingsstyret.

Medlemmer:

Dekan, fem undervisnings/forskningspersonale, to studenter. Leder og nestleder velges av og blant medlemmene.

Sekretær:

Dekan er ansvarlig for sekretærfunksjonen.

Publisert 16. juni 2015 17:00 - Sist endret 8. mai 2018 12:10