Formidling- og samfunnskontaktutvalget (FoS)

FoS-utvalget skal sikre og øke kvaliteten på høgskolens arbeid med formidling og samfunnskontakt. Utvalget skal medvirke til at studenter og ansatte sprer og formidler resultater fra forskning, deltar i samfunnsdebatten og bidrar til kunnskapsheving, verdiskapning og samfunns- og næringsutvikling.

Utvalget skal gi faglige og strategiske råd til høgskolestyret og ledergruppen vedrørende formidling og samfunnskontakt. Det skal bidra til at høgskolen er det naturlige stedet for regionens samfunns- og arbeidsliv å henvende seg for å få tilgang på kunnskap og opplæring/kurs.

FoS-utvalget skal legge til rette for styrket samhandling med samfunns- og arbeidsliv særlig regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt. For å øke kunnskapen om og interessen for høgskolens fagområder skal utvalget bidra til bedre synliggjøring av høgskolens FoS-aktiviteter og styrke relasjonene til media/presse.

Medlemmer:

En representant fra hver avdeling (totalt 6), en student, rektor (som leder) og FoU-koordinator. I tillegg kommer en representant for biblioteket, og en for HiØ VIDERE.

Sekretær:

Nina S. Fredheim fra Markeds- og kommunikasjonsenheten.

Mer informasjon

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 26. juni 2018 14:14