Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU)

FoU-utvalget skal koordinere sikring og kvalitetsutvikling av høgskolens forsknings- og utviklingsarbeid, og komme med anbefalinger til høgskolestyret om disponering av institusjonens FoU-ressurser. Det skal fremme tiltak for motivering, skolering og veiledning innen FoU, samt videreutvikling av mål og strategier. Utvalget har myndighet til å koordinere relevante høringer og uttalelser fra Høgskolen, og skal bidra til styrket samarbeid og nettverksbygging internt, og med forsknings- og utdanningsmiljøer, næringsliv og institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Utvalget skal vedlikeholde rutiner for publisering av forsknings- og utviklingsarbeid, og høgskolens forskningsetiske retningslinjer.

Medlemmer:

Rektor eller prorektor (leder), en representant fra biblioteket, en stipendiat, og en student*, samt FoU-leder/koordinator fra hver avdeling. Nestleder velges blant utvalgets medlemmer.

* For tiden én student, men dette kan endres til to med bakgrunn i universitets- og høgskoleloven.

Sekretær:

Sentral FoU-koordinator

Lokalt FoU-utvalg

I tillegg til det sentrale utvalget, har hver avdeling et eget lokalt FoU-utvalg. Utvalget behandler saker som angår den enkelte avdelingen, og en representant herfra deltar i det sentrale FoU-utvalget.

I Lokalt FoU-utvalg sitter det én studentrepresentant.

Mer informasjon (Må oppdateres) 

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 25. okt. 2018 09:04