Høgskolestyret

Høgskolestyret er det øverste og mest innflytelsesrike organet ved HiØ. Det har øverste avgjørelsesmyndighet og tilsynsansvar i alle saker, og alle beslutninger ved institusjonen som ikke tas av styret selv, tre?es på dettes vegne og ansvar.

Styret har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og for at institusjonen drives effektivt i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler, samt rammer og mål gitt av overordnet myndighet. Styret skal trekke opp strategien for institusjonens faglige virksomhet, og planlegge den faglige utviklingen.

Som representant i høgskolestyret kreves det at man evner å sette seg inn i komplekse og til tider omfattende saksdokumenter. Man må ha en god evne til å samarbeide med andre studentrepresentanter, det vil si studentparlamentet. Et verv i høgskolestyret er et av de tyngste og viktigste studentvervene på skolen. Høgskolestyret ha ca seks møter i året (på dagtid).

Medlemmer:

Fire undervisnings/forskningsansatte, en teknisk/administrativ ansatt, en mannlig og en kvinnelig student, og fire eksterne. Høgskolestyret er honorert, både for møtetid og forberedelsestid – totalt ca. 15 timer per møte.

Sekretær:

Høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes.

Mer informasjon

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 25. okt. 2018 09:09