Klagenemnda

Klagenemnda tar den endelige avgjørelsen i alle klagesaker på institusjonen. Utvalget behandler i hovedsak klager som gjelder:

Opptak til og godkjenning av studier eller kurs, oppmelding til og annullering av eksamen, studiepermisjon og fritak fra eksamen eller prøve, formelle feil ved avvikling eller sensur av eksamen, godkjenning av kurs eller praksis, utestenging fra studier, og valg ved institusjonen.

Klagenemnda er vedtaksdyktig når leder/varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede. Vedtak i saker som gjelder annullering, bortvisning og utestengning må treffes med minst to tredels flertall.

 

Medlemmer:

To fagansatte, to studenter, og en utdannet jurist (leder).

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 25. okt. 2018 10:15