Markedsføringsutvalget

Markedsføringsutvalget er en rådgivende gruppe for markeds- og kommunikasjonsenheten. Enheten informerer og diskuterer markedsstrategi og markedstiltak med utvalget, og utvalget gir innspill på disse. Utvalget har ansvar for å utvikle en felles praksis hos avdelingene og ved studiestedene, og er høringsinstans i markedsføringsrelaterte saker.

Medlemmer:

En representant fra markeds- og kommunikasjonsenheten (leder), en student, og læringsmiljøkonsulent; i tillegg har studie- og forskningsenheten, HiØ VIDERE, og lokal studiestedsadministrasjon ved hvert av studiestedene én representant hver.

Sekretær:

Fra Markeds- og kommunikasjonsenheten.

Mer informasjon

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 25. juni 2018 10:01