Sentralt valgstyre

Valgstyret har ansvaret for å forberede og gjennomføre valg. Det skal påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange personer som det skal velges, medregnet varamedlemmer. (jfr. likevel § 24 nr. 2 ved valg til avdelingsstyrene.) Valgstyret skal være et kontrollorgan for å sjekke valgbarheten til kandidater til rektor og styremedlemmer.

Medlemmer:

Tre undervisnings/forskningspersonale, to teknisk/administrativt personale, to studenter.

Sekretær:

HR-enheten ved Frode Skogmann

Mer informasjon - (Må oppdateres)

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 25. okt. 2018 09:27