Studentsamskipnaden i Østfold

SiØ skal være en attraktiv serviceorganisasjon og bidra til et helhetlig læringsmiljø for studentene ved Høgskolen i Østfold. SiØs hovedmål er at studentene trives, og å bidra til studiemestring og dermed til at de gjennomfører studiet på normert tid.

SiØs tjenester og tilbud er:

Studentboliger:
bygging, forvaltning, drift og utleie, rådgivning
Fagbokhandel:
pensumlitteratur og studiemateriell på campus
Spisesteder:
kantiner, kaffebarer, møteservering, catering
Råd og Helse:
rådgivning, helsestasjon, psykolog
Studentvelferd:
studentmiljø, helsestøtteordninger, støtteordning for ulykkesrammede studenter, kulturstøtte

SiØ ledes av et styre med studentflertall der styret velger styreleder og nestleder blant studentrepresentantene. Det gjennomføres ca. 8 styremøter årlig samt styre- og strategiseminar. Styremøter honoreres etter statens sats for styrehonorar. Det gis opplæring i styrearbeid som gir verdifull kompetanse i videre arbeidsliv.

Typiske saker som behandles er:

  • Strategisk plan
  • Økonomi: budsjett og regnskap
  • Årsmelding/Årsregnskap
  • Årsplan for styrets arbeid
  • Organisasjonsplan
  • Investeringsprosjekter, for eksempel studentboliger
  • Evaluering av styrets arbeid

Medlemmer:

Styret består av 4 studentvalgte styremedlemmer, 2 styremedlemmer oppnevnt av HiØ og 1 ansattvalgt styremedlem.

Publisert 16. juni 2015 17:00 - Sist endret 8. mai 2018 12:10