Utvalg for utdanningskvalitet (UKU)

UKU utarbeider forslag til videreutvikling av HiØs strategier, mål og tiltak for utdanningskvalitet (arbeid med læring, undervisning og studieprogram) samt internasjonalisering. Utvalget skal stå for et systematisk arbeid med utdanningskvalitet ved avdelingene, og koordinere arbeidet på tvers av studiestedene i samarbeid med de lokale utdanningskvalitetutvalgene.

Utvalget skal synliggjøre og legge til rette for mobilitet og økt internasjonalisering i høgskolens studier, og er høringsinstans for saker knyttet til utdanningskvalitet.

UKU har i samarbeid med PULS ansvar for den årlige studentevalueringen EVA2, og kompetanseheving innen pedagogisk utvikling. Det skal være pådriver for videreutvikling av kvalitetssystemet innen utdanningskvalitet.

Medlemmer:

Utvalget består av en representant fra hvert lokale utdanningskvalitetsutvalg (LUKU), en fra biblioteket, en fra Studentparlamentets arbeidsutvalg, to valgte studenter, høgskolens kvalitetsrådgiver, leder for PULS, og en rådgiver fra studie- og forskningsenheten. Studie- og forskningsdirektøren møter i utvalget. UKU ledes av rektor eller prorektor, mens nestleder velges av og blant utvalgets medlemmer.

Sekretær:

Fra Studie- og forskningsenheten.

Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU)

I tillegg til det sentrale utvalget, har hver avdeling et eget lokalt utdanningskvalitetsutvalg. LUKU behandler saker som angår den enkelte avdelingen, og en representant fra LUKU deltar i det sentrale utvalget (UKU).

I LUKU sitter det to studentrepresentanter.

Mer informasjon - (Må oppdateres)

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 25. okt. 2018 09:46