Vår politikk

Studentparlamentet har som oppgave å uttale seg på vegne av studentene ved HiØ. Parlamentet vedtar politikk gjennom sine resolusjoner. Vi har politikk på hva høgskolen skal gjøre for at det skal være best mulig å være student hos oss. Det kan være alt fra det fysiske læringsmiljøet til sensorordninger. Politikken vår kan berøre saker på programnivå, avdelingsnivå, institusjonsnivå, samt nasjonalt eller internasjonalt nivå.  

Om du har innvendinger på vår politikk eller mener det er noe vi burde mene noe om? Send epost til studentparlament@hiof.no eller ta kontakt med de student tillitsvalgte .

Publisert 9. mai 2019 12:44 - Sist endret 12. apr. 2021 15:50