Resolusjoner

Våren 2019  vedtok Studentparlamentet i Østfold å innføre resolusjoner for å etablere en kanal mot studentene, ansatte og andre interesserte. Studentparlamentet ønsker å synliggjøre kampsakene sine til de det gjelder. 

Alle studenter ved Høgskolen i Østfold står fritt til å skrive inn en resolusjon eller komme med innspill til studentparlamentet om tema/ problemstilling som burde være en resolusjon. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med ditt studentråd, eller send oss en epost: studentparlament@hiof.no så bistår vi deg.