Studentsamfunn

Halden Studentsamfund (HSS) og Fredrikstad Studentsamfunn (FSS) er velferdsorganisasjonene for studentene våre, og fungerer som en paraply for alle studentsosiale virksomheter ved respektive studiesteder. De er også leddet mellom Studentsamskipnaden i Østfold og studentene, og står blant annet for fordeling av kulturmidler. Alle studenter er automatisk medlemmer av HSS eller FSS. 

Samfunnenes hovedoppgave er å legge til rette for at studentene ved HiØ har ett aktivitetstilbud ved siden av studiene. Dette gjøres ved en lang rekke arrangementer, hvor de hvert semester mottar tildelinger etter gitte retningslinjer fra SiØ som brukes på aktiviteter og investeringer som kommer medlemmene tilgode.

Leder for Fredrikstad Studentsamfunn (FSS) studieåret 2018 / 2019: Thomas Skjold - thomas.skjold@hiof.no

Leder for Halden Studentsamfund (HSS) studieåret 2018 / 2019: Hege Haugland -haldenstudentsamfund@gmail.com

Fredrikstad Studentsamfunn:

Halden Studentsamfund:

Logo Halden Studentsamfund

Klikk på logo for å komme til HSS sin egen hjemmeside.

Publisert 18. juni 2018 11:50 - Sist endret 10. feb. 2019 22:13