Avdeling for lærerutdanning

Mandag 14. og tirsdag 15. juni flyttes avdelingenes nettsider, inkludert personprofiler, forskningsgrupper/-prosjekt, generell informasjon over til ny struktur grunnet ny faglig organisering fra 1.8.2021. Noe innhold vil kunne være litt vanskelig å finne i denne perioden. Gå til nettsiden fagavdelinger for å finne nye innganger til de nye fakultetene og instituttene. De gamle nettsidene for avdelingene vil avvikles fa 1.8.2021.

Aktuelt

  • skjermbilde-2021-06-30-kl.-11.14.07 Den «gamle verden» slår tilbake 30. juni 2021
    PODKAST: Frankrikes regions- og fylkesvalg er gjennomført. Valgdeltagelsen var lav og venstre-høyre-aksen lever i beste velgående. Begge deler kan påvirke presidentvalget neste år.
  • nettundervisningirinaengeness Millionstøtte til prosjekt om læring med kunstig intelligens 30. juni 2021

    Høgskolen i Østfold har mottatt i alt 12 millioner i støtte fra Forskningsrådet til et prosjekt som har som mål å utvikle kunstig intelligens (AI) som kan avlaste lærere og støtte elever i læringsprosess ved å analysere tekster og gi ulike typer automatiske tilbakemeldinger.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Samarbeid med oss

Vi ønsker større samarbeid med samfunnet rundt oss. Ta gjerne kontakt om du ønsker å høre hva vi arbeider med eller ønsker å samarbeide med oss. 

Sosiale medier