Avdeling for lærerutdanning

Studier

Personer

Finn ansatte. Søk på navn eller fag- og arbeidsområde.

Aktuelt

  • Skoleklasse_COLOURBOX1641461 Ny kunnskap om den mangfoldige skolen 15. mai 2018

    Ny bok. Den norske skolen preges av et økende kulturelt, språklig og religiøst mangfold. Det utfordrer alle fagene i grunnskolelærerutdanningene til å øke bevisstheten om mangfold og til å rette søkelyset mot hvordan skolen kan møte mangfoldet på en god måte.

  • GateteaterMulticulturaDeUndertryktesTeater1 Håp i unges hender 8. mai 2018
    Høgskolen i Østfold med i "De undertryktes teater": 24 unge mennesker fra ti land viste fredag kveld publikum på Halden Torg et samhold flere bør lære av.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Samarbeid med oss

Vi ønsker større samarbeid med samfunnet rundt oss. Ta gjerne kontakt om du ønsker å høre hva vi arbeider med eller ønsker å samarbeide med oss. 

Sosiale medier